Düşündürücü bölümlerden birisi Homeward (Memlekete Doğru) adlı bölüm. Bu bölümde yok olmakta olan bir gezegen var. Gezegende bulunan ve dünyanın Orta Çağı’na benzer bir yaşam süren insanların hemen hepsi ölecek.

Ama bir süredir onlarla yaşayan ve daha ileri bir uygarlıktan gelen birisi bir köyün sakinlerini bir mağaraya yerleştirmiş ve Atılgan’a yardım çağrısında bulunmuş.


Clive Sinclair 16 Eylül’de öldü. Ülkesi İngiltere’de, Türkiye’de ve diğer ülkelerde milyonlarca kişi onu anıyor. Çünkü 1980'lerde ürettiği ZX Spectrum bilgisayarlarıyla milyonlarca kişinin evine girdi, insanların bilgisayarla tanışmasını sağladı.

Spectrum bilgisayarları o kadar başarılı oldu ki Thatcher bir adet Spectrum bilgisayarı İngiliz bilişim teknolojisinin bir simgesi olarak Japonya başbakanına hediye etti. Clive Sinclair de “Sir” yapıldı.

Ama Sinclair Spectrum bilgisayarlarıyla yakaladığı başarıyı sürdüremedi. 1986'da fiilen iflas etmiş durumdaydı. Şirketini zar-zor Amstrad bilgisayarlarının sahibi Alan Sugar’a sattı. O tarihten sonra da birçok ürün üretti ama hiçbiri başarılı olamadı.

Başarısızlığının birçok nedeni var. Özel yaşamı sorunlara bir miktar ışık tutabilir. Sinclair 1962'de…


İkinci Dünya Savaşı savaş meydanlarında, denizlerde kazanıldı. Ama Hitler’in savaşı kaybetmesinin en büyük nedenlerinden birisi, müttefiklerin doğrudan savaş dışındaki yöntemlere büyük bir önem vermesiydi. Doğrudan silahlı savaşın alternatiflerinden birisi elektronik istihbarat. İngiltere’deki Bletchley Park da bu işin merkezlerinden birisi. Savaş süresince binlerce kişi bu merkezde çalışmış ve Almanların, Japonların şifreli mesajlarını çözmeye çalışmış. Bunda da büyük oranda başarılı olmuş. Almanların kendi aralarındaki haberleşme çoğu zaman saatler içinde çözülüp ilgili yerlere ulaştırılmış, bu da müttefiklere büyük bir avantaj sağlamış.

Aşağıdaki bina Bletchley Park’ın en güzel binası. Merkezin komutası buradan yürütülmüş:

Bina ve arazi zamanının en zengin insanlarından birisine aitmiş. Adamın zenginliği…


İkinci Şans (Second Chances) adlı bölüm iki karakter çevresinde dönüyor: Yakışıklı komutan Riker ve güzel danışman Deanna Troi.

Uzay gemimiz Atılgan bir gezegene ulaşır. Gezegen sekiz yıl önce terk edilmiştir ama gezegende bir araştırma merkezi vardır ve o merkezin verilerine gerek duyulmaktadır. Gezegenin yapısı ancak sekiz yılda bir ışınlamaya uygun bir zaman aralığı sunabilmektedir.

Komutan Riker sekiz yıl önce daha düşük rütbeli bir subayken gezegenin boşaltılmasını yönetmiş ve gezegenden ayrılan son kişi olmuştur.

Atılgan ekibi gezegene indiğinde orada mahsur kalmış birisiyle karşılaşır: Riker olduğunu söyleyen ve ona tıpatıp benzeyen birisi. Bu kişiye Riker2 diyelim.


Başlıktaki soruyu yanıtlama geçmeden önce şu soruya bir bakalım:

Saatte 90 Km yol alan bir otomobil, 450 Km’lik İstanbul-Ankara yolunu kaç saatte kat eder?

Soru basit, yanıtını kafadan verebiliriz: 450 Km’yi saatte kat edilen yola böleriz, 450/90, sonuç da 5 çıkar; 5 saat.

Formül şeklinde ifade etmek istersek, zamanın formülü şu şekildedir:

Zaman= Yol/Hız

O zaman kafadan hesapla bırakmayalım, örneğimizi formüle koyalım:

Zaman=450 KM /90 Km/saat=5 Saat

450 Km’lik bir mesafe, 90 Km/saat’lik bir hız sıradan miktarlardır; günlük yaşamda rastlayabileceğimiz miktarlar.

Şimdi şu soruya bakalım: Işık hızının yüzde 95'iyle giden bir uzay aracı, 20 ışık yılı uzaktaki bir gezegene ne…


TITLE :BIOS- SOME IMPORTANT ADDRESSES
SOURCE :
AUTHOR :
DATE : . .
ISSUE:
PAGE :
SUBJECT:

A serial number for your computer is embedded in ROM at location
hex FE000. To see it type D FE00:0. A 7-digit number followed by a
copyright date should display on the screen.
The date of your ROM BIOS begins at hex location FFFF5, recorded
as mm/dd/yy. Type D FFFF:05
20 MB hd formatting on XTs:g=c800:5
To check for the monitor type (color or not):
0000:0463h
A value of 0B4h at this location indicates that monitor is
monochrome.0D4:color display. The MODE.COM …


Bir zamanlar IBM ile bilgisayar sözcükleri özdeşti. Kamu ve özel kurumların bilişim bölümleri yoktu, “IBM”leri vardı. “Şu dosyaları IBM’e götür, IBM’den şunu getir” gibi cümleler edilirdi.

IBM dünyanın en büyük bilişim firmasıydı. Halen de en büyükler arasında: 2020 cirosu 78 milyar dolar, çalışan sayısı 346 bin!

IBM’i oluşturan firma 1911 yılında kuruldu, 1924 yılında adı IBM olarak değiştirildi. IBM başından beri çok değişik ürünler ve hizmetler üretti ama onunla özdeşleşen ürünler elektronik hesaplama, bilgisayar ürünleri oldu.

Hesap yapmayı kolaylaştıran makinelerin tarihi Milat’tan önceki zamanlara kadar gider. Ama bilgisayar diyebileceğimiz şeye en yakın alet 1801'de Fransız Joseph Marie Jacquard’ın yaptığı bir…


Windows 10'un yeniliklerinden birisi Linux Subsystem.

Bu öge sayesinde, ayrıca bir sanal makine kurmadan, Windows içinde Linux işlevselliğine sahip olabiliyoruz.

En yeni güncellemesinde Linux’un grafik özelliklerini de kullanmak mümkün.

Peki ama bu nasıl oluyor? Windows Linux’u bir alt sistem olarak nasıl çalıştırıyor?

Subsystem nedir, Subsystem’i bir sanal makineden ayıran şey nedir?

Bunu anlamak için biraz gerilere gitmek gerekiyor. Belki de her şeyin bir gaz ve toz bulutu olduğu zamanlara kadar geriye.

Microsoft’un ilk işletim sistemi DOS’tu. DOS basit bir işletim sistemiydi.

Temel olarak, aynı anda tek bir programın çalışabildiği, üst düzey işletim sistemi kavramlarını içermeyen bir işletim sistemiydi.

Microsoft böyle…


Günümüzün en yaygın işletim sistemlerinden birisi olan Windows’un tarihine bir göz atmaya ne dersiniz?

Windows 1.0

Windows serisinden ilk işletim sistemi Windows 1.0 olarak 1985 yılında piyasaya çıktı. 1.0 bir task-switcher idi. Yani, birden fazla programı açabiliyor ama aynı anda tek bir program aktif oluyordu. Diğerlerinin çalışması askıya alınıyordu. Kullanıcı askıya alınan bir programa geçtiğinde bu sefer o program kaldığı yerden çalışmaya başlıyordu. Bu ilk versiyon hiç tutulmadı. Tutulmamasının nedeni o sıralarda kullanılan bilgisayarların donanım olarak yetersiz kalmasıydı. PC’ler o zamanlar grafik düşmanı bir yapıya sahiptiler. Ayrıca, bilgisayarlar henüz bugünkü yaygınlık düzeyine ulaşmamışlardı ve o zamanın kullanıcıları daha teknik kökenli…

Murat Yıldırımoğlu

Electronics Engineer, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Trainer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store