Mürsel Ferhat Sağlam’ın Aşkzade Kitabından 8 Alıntı

1- Anlaşılıyor ki insanın doğasında var yargısız infaz… Sadece kendi cinsimize değil doğadaki her şeye karşıdır bu önyargımız. Barışa, huzura, güzelliklere karşı önyargımız var. Bizi kıyamete götüren ikinci ana esasta bu…

2- Ömür dediğimiz şey biraz da yaşanmış ve yaşanacak olan hüzünlerin toplamı değil midir?

3- Keşke mutluluk hep kalpte kalsaydı. Oysa bizler mükemmeliyetçi olmanın uğruna mutluluğu mantığa amade ettik.

4- Aşk iki insan bir münasebet değil, bir nefeslik ömürde binlerce mana demek…

5- Durgun sular dile gelip feryat etse, asırlık kuyulardaki su buharlanıp uçsa, yer kurusa, toprak çatlayıp fidanlar iki büklüm kalsa, biz “aşk”la merhabalaştık ya bir defa, ne olursa olsun onunla aramıza mesafe koyamayız. Zira “aşk”ı tanıyan ve yaşayan için “aşktan gayrisi boştur.

6- “Aşk”ı tattıktan sonra insan, ömrünü “aşk”tan önce ve “aşk”tan sonra diye tarihlemek zorundadır.

7- Ne eksilttik ne de kattık. Aşk zaten tamdı. Bize düşen bu olgunluğa yakışır eylemlerde bulunmaktı. Sevmek gibi, özlemek gibi, kavuşmak gibi…

8- Ve aşk, arının bir çiçekten aldığı tozu, diğerine atmasındaki şevkteydi. Yani aşk nizamın ve karşılıksızlığın sözlükteki anlamıydı.


Mürsel Ferhat SAĞLAM’ın AŞKZADE kitabını incelemek için TIKLAYINIZ

AŞKZADE’yi imzalı almak için Mürsel Ferhat SAĞLAM’a Twitter, Instagram veya Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.