Cuma ingin membenarkan saja ya ko.
Aridiyon D. Haidar
11

wkwk.. iya yon, slow ae.. aku emang kuliah ng itb yon, cuma bocah2 kancaku saking kampus liyo, nek ndang comserv apa comdev ngono mesti ana upaya nggo nglanjut maneh lho yon? jadi konsep kaka tingkat sedurunge, diteruske ng adik kelas sawise.. kuwi jare koncoku yon hehe

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.