Sesinin peşine,

en acıklı şarkıları taktım..

En kötülerini söyledim yalanların, hepsinde mızıkçı davrandım oyunların,Küçük iskender’den bir şiir okudum, yok olmadı seni anlatamadı.

İçimde eriyen hayatlar için dua ettim yokluğa, senin için beni diledim, aptalca.

Saçlarımı kazıdım, kıyafetlerimi yıkadım, mumları yaktım, suları açtım.Dışarı çıktım, geri geldim fazla duramadım.

Arkadaşlarımı unuttum sırasıyla, daha çok yer açılsın diye sana.

Delikanlı yoruldu
Bir o yana bir bu yana
Sararıp soldu

Ellerime kına yaktım giderayak, avuçlarımın acısını gösterir sanarak.

Son bir kitaba başladım bitirmeyeceğimi bilerek, italyanca bir şarkı ezberledim senden bahsettiğini farz ederek.

Bir kadeh şarap içtim sıcak bastı , tek bir sigara içtim söndürdüm bıraktım, saçma bir film açtım, uyuyakaldım.

Düşlerimi sana kurmuştum, seni gördüm, ağladım, git dedin bana, uyandım.

Bileklerime adını yazdım üstünü çizdim, kırmızı çok yakıştı adına.

Başım döndü sonra, başa döndüm.

Bir mektup bile bırakmadım anneme, ben en çok seni sevdim annemden banane.
Gittim yatağa uzandım.

Gidişimi sana kurdum.

Umdum,

Belki bir yerlerde beni bulursun.

Like what you read? Give alper tunga a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.