Mustafa İleri
Mustafa İleri

Mustafa İleri

Tech Lead / Architect, Data Engineer, loves #python #symfony #django