Şöyle de bir durum var; Mustafa İleri ile çalışmak için hevesle Joker’ e geldim kendisi ayrılmıştı. İbrahim Gündüz var diye arkadaşımı yönlendirdim oda oradan ayrıldı :) Bazen de böyle ne kadar uğraşsak da kader ağlarını örüyor. Şimdi Mustafa abinin bıraktığı güzel emaneti geliştiriyoruz ama keşke birlikte ekip olarak, projenin başından beri bu uzun yolculukta, bu bilinçte ki kişilerle olabilmeyi çok isterdim.
Aynen katılıyorum. Keşke dinazorlaşmış bu ön yargılar aşılabilse.
tahsin yüksel
21

Gurur duydum :)
Birgün yollarımız kesişir. Umarım :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.