Design In Tech Raporu Bize Ne Söylüyor?

John Maeda’nın her yıl yayınladığı ve SXSW’da sunumunu yaptığı Design in Tech Raporu’ndan ilgimi çeken notları derledik. 2017 raporunun hafızalarda kalan konuları tasarımın güzellikle alakası olmadığı pazara uygunluk ve anlamlı sonuçlar üretmek olduğu ve bu bağlamda bilişimsel tasarımcılara olan talebin artmasıydı. Bu seneki raporda bir önceki gibi bilişimsel tasarımın artan önemine dikkat çekiyor…

Tasarım tipleri değişiyor, gelişiyor.

3 çeşit tasarım tipi vardır:

Endüstriye Devrim’in tetiklediği “Klasik Tasarım” — Mükemmele, bütünlüğe ulaşmanın doğru bir yolu vardır.

Bireysel müşterinin ihtiyaçlarına yönelik inovasyonların empati gereksinimini karşılamak için ortaya çıkan “Tasarım Odaklı Düşünce” — Uygulama inovasyonu geçti ve deneyim önemli.

Sayıları katlanarak artan yeni teknoloji örneklerinin yarattığı “Bilişimsel Tasarım” — Milyarlarca birey için gerçek zamanlı ve ölçekli tasarım

Peki Bilişimsel Tasarımcı kimdir? Bilişim teknolojilerinden anlar; her 3 çeşit tasarım tipini de kullanır; sürekli teknoloji hakkında, kimin ve ne için yapıldığı hakkında düşünür, yapay zeka ve her türlü yeniliği aktif bir şekilde öğrenir. Klasik bir tasarımcıdan pek çok açıdan farklıdır; klasik tasarımcılar en fazla milyonlar için, bilişimsel tasarımcılar milyarlar için tasarlar. Klasik tasarımcının son kullanıcıyla buluşması aylar alabilirken, bilişimsel tasarımcı ağ üstünden anında ulaşır. Klasik tasarımcı için nihai, mükemmel bir durak vardır, bilişimsel tasarımcı için gelişim sonsuzdur. Klasik tasarımcının güven seviyesi mutlaktır, bilişimsel tasarımcı ise güven seviyesi yüksek olmakla beraber teste, araştırmaya her zaman açıktır. Klasik tasarımcı kağıt, tahta, metal kullanırken bilişimsel tasarımcının materyalleri data, algoritmalar ve sanal olan her şeydir. Klasik tasarımcı arkasını ellerine ve fizik kanunlarına yaslarken, bilişimsel tasarımcı dayanağı zihni, bilgisayarı ve sosyal bilimlerdir.

Önümüzdeki dönemde tasarımı etkileyecek 10 trend:

- Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

- Arttırılmış Gerçeklik

- Sanal Gerçeklik

- Davranış izleme ve modelleme

- 3D baskı

- Sanal çalışma alanları

- Tasarımın demokratikleşmesi

- Algoritmasal tasarım

- Kitle kaynak ve açık kaynak

- Yüz ve ses tanıma

Yaşlanıyoruz ve ihtiyaçlarımız değişiyor.

Boston Consulting Group’un analizlerine göre 2030 yılında Amerika’lı tüketicilerin harcamalarının %50'si 55 yaş üstü kesimden gelecek. Dünya yaşlanıyor ve dünyanın en gelişmiş ekonomileri büyükanne ve büyükbabaların ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya çalışıyor olacak.

Tasarım yetenekleri Moore Kanunu gibi ölçeklendirilmez.

Tasarımı ölçeklendirmenin en iyi yolu nedir? Bill Moggridge “Eğer her şeyi bir araya getiren basit, kolay bir tasarım ilkesi varsa, muhtemelen insanlarla başlamaktan ibarettir.” diyor.

Tasarım genellikle ürün sürecinin sonunda uygulanmak yerine ürün geliştirme sürecinde kullanılır. Tasarımcılar için kapsayıcı bir kültür yaratmak, nasıl daha iyi ürünler üretmeye başlanacağı demektir. Nasıl başlanacağı ise neye değer verildiğini dinlemekten geçiyor. Bilinçsiz önyargı, başkalarını dışlayan basmakalıp inanışlar tarafından teşvik edilir. Dışlamayı kabul etmek hemen harekete geçmenin bir yoludur.

McKosmo — Şirketinizin Tasarım Kültürü

Firmanızın kültürü başarılı tasarımların ortaya çıkarmasına imkan veriyor mu, tasarım şirketiniz için ne kadar değerli diye merak ediyorsanız McKosmo Tasarım Testi’ni çözebilirsiniz. Testi johnmaeda.typeform.com/to/PL8Esd adresinden görüntüleyebilirsiniz.

Tasarım araçları ve sistemleri bugünlerde hızla değişiyor. Birçok yeni özellik arasında, makine zekası her şeyi değiştirmeye çalışıyor. Gelecekteki tasarım araçları, yapay zekadaki gelişmelerle birlikte muhtemelen;
 Müşteriler için model kurulacak, kendi kendilerine tasarım yönleri üretecekler, rekabet eden kısıtlamaları önceliklendirip sıralayacaklar, en iyi potansiyel yatırım geri dönüşünü tanımlayacaklar, tasarımcıların zaman kazanmasını sağlayacaklar, bizim için deneyler yapacaklar ve riskleri azaltacaklar, test için bir çok varyasyon yaratacaklar, tutarsızlıklar için tüm deneyimi tarayacaklar, geçmiş çözümlerin yeniden keşfedilmesini önleyecekler, çıraklık seviyesi işlerini kaldıracak potansiyele sahip olacaklar. Yapay zekanın tasarım işlerinin bir kısmını alması haliyle ihtiyaç duyulan tasarım yeteneklerini de değiştiriyor. Teknolojiye ve sosyal değişime adaptasyon, empati, iletişim becerileri, iyi soru sorma, gözlem ve dinleme, psikoloji ve insan davranışı, karmaşayı yönetebilme gibi yetenekler tasarımcılar için daha değerli hale geliyor.

Veri görselleştirmesinin ve nicelik biliminin altın çağındayız. Günümüzde mevcut olan araçlar verileri anlamamızı sağlıyor. Kullanıcı araştırma becerileri ve ürün yönetimi becerileri, tasarımcılar için müşterileri ve ürün yöneticisi iş arkadaşlarını anlamak için hayati öneme sahiptir.

Atom × Bit× İnsan

Akıllı telefonlar ile teknolojinin daha erişilebilir hale gelmesiyle, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik fikirleri bolca karşımıza çıkıyor. Artık Amerikalıların büyük çoğunluğu bir cep telefonuna sahip ve sahip olmayanlar da hızla akıllı telefon ediniyor. Bir soru ya da ihtiyaç ortaya çıktığında, telefonlarımız en güvenilen kaynağımız haline geldi. Kullanıcıların %96'sı işlerini halletmek için bir akıllı telefon kullanıyor.

Amerikalıların büyük çoğunluğunun -% 95- bir cep telefonu var. 2011 yılında yapılan Pew Research Center’ın akıllı telefon sahipliği hakkında yapılan ilk ankette, akıllı telefon sahibi Amerikalıların oranı % 77'ydi. — PEW Araştırma Merkezi (2018)

Kullanıcılar ihtiyaçlarını karşılamak için mağaza ziyaretleri veya sosyal medya gibi diğer çevrimiçi veya çevrimdışı kaynaklardan en az 2 kat daha fazla arama yapmaktadırlar.

Mobil data kullanımı her geçen yıl artarken, diğer medya araçlarının kullanımı yavaş yavaş azalıyor. Finlandiya’da kişi başı aylık mobil data kullanımı 10,95 GB, ABD ise 2,67 GB ile 13. sırada yer alıyor.

Mobil Deneyimde Yüksek Performans Beklentisi

Mobil deneyimde daha yüksek performans standartları talep ediyoruz.Hız, mobil deneyimin önemli bir tasarım özelliği. Site ziyaretçilerinin yarısından fazlası, yüklenmesi 3 saniyeden uzun sürdüğü takdirde siteyi terk ediyorlar.

Guetzli adlı yeni bir açık kodlu kodlayıcı kullanan JPEG’ler % 35 daha küçük -The Verge

Mobilin hayatımızdaki yerinin artması ve teknolojinin yeterlilikleri sayesinde sesli arayüzler de popüler hale gelmeye başladı.

Konuşma yeni bir arayüz değildir, aslında en eskisidir. Konuşma, insanların birbirleriyle nasıl etkileştiği ve binlerce yıldır sahip olduklarıdır. Aynı prensipleri, dijital sistemlerimizi ve
 makineleri kullanımı kolay ve sezgisel hale getirmek için kullanabilmeliyiz. — Erika Hall

Ses tanıma, sesin metne çevrilmesi ve doğal dil işlemenin bu metni alması ardından içinde hangi komutun bulunabileceğini göstermesidir. 2012'den beri, bu görevlerin hata oranları üçte birden %5'in altına düşmüştür. -Benedict Evans

Artırılmış / sanal gerçekliği önemsiyor musun?

AR teknolojilerinin, yetenekli işçilerin eksikliğinden sorumlu olan beceri açığını kapatmakta etkili olacağına inanıyoruz. AR, daha fazla çalışanın yüksek becerili işler yapmasına izin vereceğinden ve bu çalışmadaki performanslarını artıracağından, endüstriyel verimliliğin artacağı ve bunun da daha yüksek ücretlere dönüşeceği konusunda iyimseriz. — HBR

Computational Design: Yapay zeka

AI (Yapay zeka) kapsayıcı tasarımda iyi değil çünkü biz de iyi değiliz. Bir ankete katılan tasarımcıların % 88'i görsel tasarımcıların yerini AI ile değiştirene kadar en az 5 yıl geçeceğine inanıyor.

AI, hiçkimsenin yapmaması gereken sıkıcı görevlerde son derece yeteneklidir. Örneğin; görüntü kontrastını ayarlama, dağınık çizgileri düzeltme ve görüntüleri yeniden şekillendirme gibi.

Eşitsizlik

Teknoloji tasarımcıları, çok daha geniş bir tüketici kitlesine gerçekten uymayan küçük bir nüfusun içinde olduklarını kolayca unutabilirler. Dolayısıyla, teknoloji balonundan çıkmak, bugün oluşturulmakta olanlara gerçekten ihtiyaç duymayan “gerçek” kişilerle daha iyi bağlantı kurmanın basit ama güçlü bir yolu olabilir. Sonuçta, bu balondan çıkmak tüm insanlar için daha iyi ürünler tasarlamanın ve üretmenin bir yolu haline gelebilir.

Teknolojideki tasarımcıların çoğunluğu, kendilerini yalnızca belirli bir yerde çalışabileceklerini düşünmüyorlar. Bu, işin Silikon Vadisi gibi merkezlerin dışına dağıtılabileceği bir döneme girdiğimiz anlamına geliyor.

Steven Johnson’ın dediği gibi “İnternet II” aşamasındayız. Internet I açık bir ağ, açık protokoller, açık sistemlerdi. Internet II, pazarda giderek daha fazla hakim olan, içeriğimizi ve bizi kontrol eden kapalı platformlardır. Kendimizi kontrol edebildiğimiz İnternet III’e ihtiyacımız var. Bunun gerçekleşmesi için çok zaman var. -Fred Wilson

“Uzaktan çalışma” nedir ve bugün nereye gidiyor?

Evden çalışma, uzaktan çalışma: hepsi esas olarak aynı şeyi (bir ofis dışında başka bir yerde çalışma) ifade eder, ve bu iş biçimi büyüyor. — TIME, 2012

Artan sayıda girişim, işgücünün bir kısmı veya tamamı için fiziksel bir ofis olmadan çalışıyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanları işe almayı kolaylaştırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Ancak çalışanların bağlantısız hissetmelerini sağlayabilir. -The Information, 2018

Facebook asla böyle çalışmayacak. Google asla böyle çalışmayacak. Ancak onlar merkezileşmiş bir şirketten çeşitli yerlere dağıtılmış bir şirkete dönüşecektir. — Matt Mullenweg

Kapsayıcı tasarım

“Kendimizden daha az şanslı olanlara yardım etme” fikrini “ayrıcalıklı insanlar olarak ne kadar cahil olduğumuzu öğrenmeye” yönelik algıyı değiştirmek yararlı bir günlük alıştırmadır. Bu enerjiyi daha iyi ürünler tasarlamak ve üretmek için kullanmak, teknoloji şirketlerinde daha sık göreceğimiz belirli bir tutku ve pratiktir. Çünkü kapsayıcı tasarım gün geçtikçe sağduyulu bir hale geliyor. Gördüğünüz ama kabul etmediğiniz bir dünya hakkında yapabilecekleriniz için eyleme geçin. Bunu yapmak bize sunulan tüm teknolojiler sayesinde kolaylaştı.

Mustafa Dalcı — Selin Özcan — Evrim Ersoy