craigslist var.
Eren Erdoğan
11

Craiglist’te Türk’lerin ilanlarını göster diye bir seçenek yok maalesef, diğer platformlarda da öyle. Bu uygulamanın hedeflenen en önemli özelliği sadece Türklerin kullanacak olması. Ama dediğim gibi ürün listeleme fonksiyonu ile başlayıp daha sonra tüm konularda Türkler arası iletişimi sağlayacak olması nihai hedef. Benim gördüğüm potansiyel Türklerin önce Türklerde var mı diye arıyor olması. Böyle bir platform olmadığı için de çok ilkel metotlar kullanılıyor. Bu uygulama bu ihtiyacı basit bir şekilde çözerse tutulacağını düşünüyorum.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mustafa Gerdan’s story.