This story is unavailable.

Dostum yaşadıklarına üzüldüm gerçekten. Başın sağolsun, anne en sağlam direktir insanın dayanacağı. Allah sabır versin.

Açıkçası işle ilgili ben şu noktaya geldim; bir hayalin olsun, o hayaline erişene kadar zorlamaya devam et, bu süreçte de ne işte çalıştığını umursama.

Tabii bu süreyi de o hayalindeki işe hazırlık olarak geçir.

Edebiyat mı seviyorsun, bütün dünyanın okumak için yarışacağı bir kitap yaz bir yandan. Bırak sevmeyenler sevmesin, okumayanlar okumasın, yazamazsın diyenler konuşup dursun. Sen hayalinde ne varsa onun yolunda ol.

Bi de nacizane tavsiyem, yer değiştir. Tebdil-i mekânda ferahlık vardır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.