Member preview

Tıklatmayan Başlık

Yeni medyada içerik pazarlamasının en önemli unsurları kuşkusuz başlık ve görsel. İçeriklere hızlıca göz gezdirirken dikkat edin, görselden de önce başlıklara baktığınızı farkedeceksiniz. Bu öncelik pek az kişide değişkendir ve önce görsele de bakıyor olsanız mutlaka başlığı da okursunuz. Dolayısıyla bir içeriği pazarlayabilmeniz için en önemli unsur başlık olur.

Bir içeriğe girmeden o içeriğin ne kadar kaliteli olduğunu anlamanız pek mümkün değildir. Kötü seçilmiş bi görsel ya da anlamsız bir başlıkla karşılaşabilirsiniz. Bunlar içerikte kaliteli bir anlatım ya da hikaye olmadığı anlamına gelmez. Bir videonun ise içinde ne olduğunu play butonuna basmadan anlayamazsınız. Kısacası içeriğiniz çok kaliteli olabilir. Ancak pazarlayamadığınız sürece içeriğiniz hakettiği değeri göremez.

Yeni medyada içeriğinizle karşılaşan insanlara pazarlama adına yapacağınız en güzel hamle tıklatan başlık atmaktır. Tıklatan bir başlık için ise azıcık insan psikolojisi bilmek gerekir. Ben hiç insan psikolojisinden anlamam diyecek kadar erdemliyseniz, o zaman içerik pazarlamasında başarılı yeni medya platformlarının attığı başlıkları analiz edebilirsiniz.

Merak uyandırıcı, aldatmayan, umulana yakın ya da umulan içeriği karşılayan, içeriğin vurucu bilgisini vermeyen, zihni sarsıcı başlık atmalısınız. Tabii iyi başlık atan biri olabilmek için kelimelerle yeteri kadar dans etmiş olmanız da gerekiyor. Yeterli dil bilgisi, psikoloji birikimi ve zekaya sahip olan birisinin atacağı başlıkların muhtemelen tıklatan başlık olacağını bekleyebiliriz.

Sanırım konu anlaşılmıştır, dağılabiliriz.

Like what you read? Give Mustafa Gerdan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.