Biz tasarımcıların belli başlı sebeplerden bedava çalışmaya meyilli olmamızdan dolayı, tasarımcılar…
persimpistir
1

Tasarımcılara hak ettiklerini vermedikleri konusunda haklısınız. Ancak bunda tasarımcıların da büyük payı var. 15 dakika harcadıkları şeye birkaç bin lira alan tasarımcı sayısı da az değil. Dolayısıyla insanlar tasarım işlerinin tamamen pazarlığa dayalı olduğunu düşünüp kırdıkça kırıyor.

Ayrıca ben henüz tasarımcı sayılmam tam olarak, yapacağım işlerin sektöre zarar vereceğini düşünmüyorum 😊 ama demek istediğinizi anladım. Bence zaman içinde tasarımın fiyatlanması da belli bi çerçeveye oturacaktır.

Like what you read? Give Mustafa Gerdan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.