Merhabalar, bugünkü konumuz açık kaynak projesi haline getirdiğimiz, firmamızda C/C++ projelerinde kullanılan yazılım geliştirme ortamı Hadouken’i sizlere tanıtmak olacak.

Nettsi olarak yakın zamanda 1 yaşına basmış, genç bir firmayız. Yeni bir şirket olmanın en büyük artısı, geçmişten gelen, sürdürmemiz gereken eski projelerin, kodların olmaması. Bu durum dijital dönüşüme gerek olmadan, modern teknolojilerden faydalanabildiğimiz ve net adımları olan yazılım geliştirme yaşam döngüsü tanımlamaya olanak tanıyor. Şirket olarak herhangi bir kod geliştirme aktivitesine başlamadan önce süreçlere yatırım yaparak iyi tanımlanmış, kolay benimsenebilecek ve insan hatasını en aza indirgeyen bir süreç tanımlamayı hedefledik. …

Merhaba,

Bu ilk yazıda firmamızı ve bizleri sizlere kısaca tanıttıktan sonra, blogumuzda gelecekte paylaşacağımız içeriğe dair kısa bir bilgilendirme yapacağım.

Öncelikle “Bizler kimiz?” sorusunu cevaplamak gerek. Bizler, bilgisayar bilimlerine ve AR-GE’ye gönül vermiş mühendisleriz. Nettsi bünyesinde, 2019 Mayıs ayından bu yana; savunma sanayi, telekomünikasyon ve siber güvenlik alanlarında faaliyet göstermekte ve bu alanlarda gerçek zamanlı sistemler üzerine AR-GE projeleri yürütmekteyiz.

Bu blogun hikayesi ise şu; kendi içimizde olan bir beyin fırtınası esnasında blog yazma konusu gündeme geldiğinde herkesin anlatmak istediği bir şeyleri olduğunu fark edince, böyle bir girişime karar verdik.

Bu blogda gündelik iş…

Mustafa Kemal GILOR

Computer science enthusiast, Chief Software Architect @ NETTSI

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store