BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA LİDERLİK BECERİLERİ

Bir görev, yapılması gereken bir şeydir. Takımlardaki ve kurumlardaki insanlar için görev, damıtılarak bir hedef haline getirilmelidir. Görev tanımlanırken, hedeflere, amaçlara ve gayeye bölünmelidir ki berraklıkla karşı tarafa anlatılabilsin. İhtiyaç duyulduğunda görevin sonunda ne olacağı da tanımlanmalıdır ve herkes başarı kriterinin ne olacağından haberdar olmalıdır.

- Her takım ve organizasyon için ana aktivite alternatif arayışıdır, bu ise diğer çalışanlarla açık fikirli, teşvik edici ve üretici bir ortamda yapılır. Önceden görülebilir beklenmedik durumlar da hesaba katılmalıdır tabii ki. Planlama ne, niçin, nasıl, nereye ve kim sorularının cevaplandırılmasını gerektirir. Yapılan planlar da bu arada test edilmelidir.

- Bilgilendirme ya da talimat, temel liderlik fonksiyonudur ve genellikle yüz yüze yürütülür. İletişim kurmak her brifingin en can alıcı konularıdır ve irdelenmesi gereken görev, takım ve bireysel ihtiyaçlar üzerine odaklanır.

- Mükemmel liderler, minimum kaynaklarla maksimum sonuçları alırlar. Başkalarını kontrol edebilmek için liderlerin öz denetim sahibi olmaları gerekir.

- İyi bir lider, bireysel bazda ihtiyaçların giderilmesi için doğru ortamı ve fırsatları sağlar, bu belki de bir lideri bekleyen en zorlu görevdir. Liderler aynı zamanda başkalarını da heveslendirmelidir. Liderler ortak bir vizyon aşılarlar. Liderler harekete geçirirler. Liderler örnek olurlar.

- Liderler sonuçta başarıyı yakalamak için bir şeyleri değiştirir ve organize ederler — değişime önderlik etmek hatırı sayılır miktarda liderlik becerisi ve gücü gerektirir.