Ülke yönetiminde oyunsallaştırma ve “vatandaşlık skoru” uygulaması
Umut Gökbayrak
32312

Umut hocam, kesinlikle çok doğru bir yaklaşım ancak öncesinde bir etki analizinin yapılarak gerçekten faydalı olup olmayacağını anlayabiliriz. Misal, bu ülkede defalarca af yasası çıkarırken hangi suçluların bu süreçte rehabilite olacağını bilemiyoruz ve bilemedik. Sonuçta insanlar affedildi ve bir çoğu tekrar suç işleyerek hapisaneler döndüler. Böyle bir sistemin de insanlar üzerinde nasıl bir psikoloji ve yük getireceği ve uzun dönemde ne gibi potansiyel sıkıntılar doğurabileceği derinlemesine düşünüldüğü takdirde kesinlikle hayata geçirebilecek bir uygulama. Elinize sağlık.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.