Hangisi daha iyi WooCommerce mi? Opencart mı?
Gürolcan Altaş
93

Bu saydıkların gerçekten Open Cart’ın çok büyük sorunları, şimdiye kadar çoktan çözülmüş olması gerekiyordu. Yine de şöyle bir gerçek var ki Wordpress dediğimiz şey bir içerik yönetim sistemi. Open Cart ise bir E-Ticaret yazılımı. E-Ticaret için özellikle yazılmış bir sistem. Gerçekten detaylı bir E-Ticaret sitesine ihtiyacınız yok ise WooCommerce de Open Cart da işinizi görür ama gerçekten detaylı bir E-Ticaret siteniz varsa ve bununla birlikte yüklü miktarda ziyaretçiniz de varsa o zaman Wordpress’in hantallığı sizi ciddi yaralayacaktır. Tabii bu söylediklerim okuduklarımı ve duyduklarımı baz alarak dile getirdiğim şahsi görüşlerim. Binlerce ürünlü ve milyonlarca kullanıcılı bir E-Ticaret sitesi sahibi olmadım hiç.
İyi günler dilerim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.