Git Notları #1

Herkese merhaba.

Bu seride Git Versiyon Kontrol Sistemi ile alakalı başlangıç eğitimi sayılabilecek notlar yazacağım. Desteklerinizi bekliyorum.

Şimdi olayımıza geçelim ve öncelikle Git’in ne olduğundan ve neden kullandığımızdan bahsedelim.

Nedir, Ne İşe Yarar ?

Git, bir versiyon kontrol sistemidir (ne kadar açıklayıcı oldu değil mi ?). Aslında sizin ne amaçla kullandığınıza bağlı olarak farklı işlere hizmet edebilir ama genel olarak yaptığı iş ise projemizi patlatmadan farklı versiyonlarını geliştirmemizi sağlamaktır. Bunun yanında takım halinde çalışmamızı da kolaylaştırır. İlerleyen bölümlerde tam olarak ne iş yaptığını anlayacaksınız zaten.

Ne Değildir ?

Git, kesinlikle ve kesinlikle Github değildir. Aynı şekilde Github da kesinlikle ve kesinlikle Git değildir. Git, bir versiyon kontrol sistemidir, Github ise Git Versiyon Kontrol Sistemi kullanan projelerinizi saklamanızı sağlayan bir depo/sunucudur.

Nasıl Kurulur ?

Git’i kurmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken internet sitesine gidip download sekmesinden kullandığınız işletim sistemini seçmek ve dökümanı okumak. Linux ve MacOS’ta terminalinizden tek satır kodla kurulumunu halledebilirsiniz. Windows’ta da zaten next next install…

Okuyucuları çok sıkmamak adına yazıları mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Bu yazılık bu kadar, serinin devamında görüşmek üzere…

--

--

--

Web Developer @ Megafonn Creative Digital Agency. Blogger, Youtuber. (More information: zahidefe.net)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mustafa Zahid Efe

Mustafa Zahid Efe

Web Developer @ Megafonn Creative Digital Agency. Blogger, Youtuber. (More information: zahidefe.net)

More from Medium

Math.random() Method and trunc() Function

CS373 Spring 2022: Hassan Khan — Week 11

CS373 Spring 2022: Vijay Kiran Vuyyuru: Final Entry

CS373 Spring 2022: Maria Gu