Birkaç önemli nokta
Hatice Ergün
52

Senin değişken isimlerini görünce iTunes’da denk geldiğim bir Stanford’lı profesörün değişkenlere isim verişi aklıma geldi. Kullanıcının o an yazıp yazmadığı bilgisini “isUserInTheMiddleOfTyping” adına bir değişkene atamıştı. IDE’nin zaten değişken isimlerini kendisinin yerine tamamladığı için bu tarz isimlerden çekinmediğini hatta çok daha iyi olduğunu söylemişti. O günden beri projelerimde böyle isimler kullanıyorum ve editör kullanmayı bırakıp IDE kullanmaya başladım. Zamanında sıkıntısını çekmiş birisi olarak tavsiye ediyorum bunu. Bir denersen eğer çok harika olur.

Kolay gelsin, iyi kodlamalar 🙂

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.