Photo by Erick Marroquín on Unsplash

İnsanı diğer varlıklardan ayrı görmüyorum. Herhangi bir amacı ve özel bir anlamı yok. Diğer varlıklardan kastım diğer hayvanlar değil, diğer tüm varlıklar. İnsanlar olarak, var olduklarını gözlemlediğimiz diğer her şey gibiyiz. Tek özelliğimiz, aynı öteki varlıklar gibi, “var olmak”. Varlıkları ayırmak da bizim uydurduğumuz bir şey; bütün “varlıklar” sadece tek ve başını sonunu henüz keşfedemediğimiz bir varoluşun çeşitli formlardaki yansımaları ve biz de bunun herhangi bir parçasıyız.

Kendi başına (objektif biçimde) kutsal ya da anlamlı olan hiçbir şey yok. Sadece, insanların kutsal saydığı ya da anlamlı bulduğu bazı şeyler var ve insanlar bu konuda binlerce yıldır saçmalamaktan vazgeçmiyor. Burada sadece…


Erişilebilir/Erişilemez (https://codepen.io/pavlovsk/pen/mLPWdY)

Bu yazıyla amacım Türkiye’deki geliştirici ve tasarımcılarda erişilebilirlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak ve “kolay lokma” denebilecek basit adımlarla web içeriğini daha erişilebilir hale getirebileceğimizi göstermek.

Bahsedeceklerim, bütün web içeriklerine (web uygulamaları, bloglar, marketing sayfaları, kişisel portföyler vb.) uygulanabilecek adımlar. Bununla birlikte erişilebilirlik adına atılabilecek tüm adımların bu yazıda bahsedilenlerden ibaret olduğu düşünülmemeli. Burada sadece kendi okuduklarımdan çıkardığım ve uygulanmasının görece kolay olduğunu düşündüğüm bazı teknikleri maddeledim.

Ana Başlıklar:

  • Focus State’i ve Klavye Erişilebilirliği
  • Renkler ve Tipografi
  • Semantik Kodlama
  • Kapanış ve Ek Kaynaklar

Focus State’i ve Klavye Erişilebilirliği

Bu başlık altında sıralanan öneriler mouse kullan(a)mayan kişilerin web içeriklerine erişiminin önündeki zorlukları ortadan kaldırmaya — bazı durumlarda da tamamen…

Mustafa Enes Ertarhanacı

Front End Developer, amateur astrophotographer, Vim lover. https://enes.in

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store