Doğadaki her canlının (çoğalarak veya başka yöntemlerle) kendisini yayma itilimi(güdüsü) vardır.
Tayfun Yirdem
11

Aslında ben de insan tiplerini kıyaslayıp belli tipleri diğerlerine göre daha doğru göstermeye çalışmadım. Sadece gözlemlediğim bazı şeyleri ortaya koydum. Belki sadece, “hiç tatmin olamayanlara” karşı sempati duyduğum çıkarılabilir.

Hatta yazıdaki kaydadeğer tek eleştirinin, belli bir noktaya kadar tatmin arayışı içinde olup sonra kendini belli bir alana adadıktan sonra bu tatmine ulaşanlara yönelik olduğunu düşünüyorum (bilimciler, sanatçılar…). “Sıradan” insanları eleştirmek, belli doğrular ve yanlışlar ortaya koymak, toplumda yanlış giden noktalara parmak basmak falan gibi bir amacım hiç yoktu.