ARAMA MOTORLARINDA ÜST SIRALARI HEDEFLEME

İnternet’te sahip olduğunuz blog veya siteniz ile para kazanmak istiyorsanız, ilk hedefiniz arama motorlarında üst sıralarda yer almak olmalıdır. Bunun için yapılması gerekenleri sık sık tekrarlıyorum.Hiç şüphesiz halihazırda var olan arama motorları günlük ziyaretçi sayısı açısından web sitelerine büyük hizmetler sunuyorlar.Siz de arama motorlarında üst sırada yer almak istiyorsanız neler yapmanız gerektiği konusunu beraber inceleyelim. Arama motorları en çok aranan listelerini genellikle yıl sonlarında yayınlarlar.Bunlara yıl içerisinde ulaşmanız mümkün değil.Siz bu listelerdeki kelimelerin ne olduğunu bilmeden de arama motorlarında üst sıralarda yer alabilirsiniz.Bunun için yapmanız gereken sitenizin veya bloğunuzun bilgi verici ve bakmaya değer olması oldukça önemlidir.İyi bir bloğun üst sıralarda yer alması sürekli kaliteli ve özgün içerik yayınlaması ile olmaktadır.Blog olarak yazdığımız her makale okunabi

http://bit.ly/1MZk3tY

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.