BİLGİSAYAR OYUNLARINI TEST EDEREK İNTERNETTE PARA KAZANMA

Başlık size enteresan gelmiş olabilir.Şimdi bu da nereden çıktı diyebilirsiniz.Ama paylaştığım yazılarda da sürekli bahsettiğim gibi, sizlere farklı para kazanma yollarını ileteceğimi hep söylüyorum. İşte bugünkü içeriğimde bu tarz bir para kazanma ile ilgili bir paylaşım olacak. Evet yanlış okumadınız oyun oynayarak veya test ederek İnternette para kazanmanız mümkün.Son zamanlarda oyun firmalarının fazlalaşması aralarında rekabeti de beraberinde getirdi. Oyun sayılarında hatırı sayılı artışlar olduğunu söyleyebiliriz. Her biri çok kapsamlı olmasada oynayanlara hoşça vakit geçirtebiliyor.Yayınlanan oyunlarda çıkabilecek herhangi bir sorun oyun piyasaya çıkmadan sonu olabiliyor. Bu nedenle, oyun üreticileri geliştirdikleri,oyunlardaki hataların ortaya çıkması ve iyi bir yapı elde etmek için,geliştirdikleri ürünleri kullanıcıların beğenisine sunmadan önce test ettirmek istiyor.Oyun üreticilerinin bu isteklerin

http://bit.ly/1NeLQRZ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.