T bölgesi neresidir? Neden yağlanır? Nasıl bakım yapılır?

T bölgesinin yağlanmasının nedeni bu bölgelerde, yüzün geri kalanından daha fazla yağ bezi bulunmasıdır. Bunun sonucu olarak vücudun doğal yağı olan sebum üretimi T bölgesinde yoğunlaşır. Bu bölge sivilce, siyah veya beyaz noktalar kadar güneş lekelerine yatkındır. T bölgesine yapacağınız özel bakım ile bu sorunların önemli bir bölümünden korunabilirsiniz.

http://mutlublog.com/t-bolgesi-nedir-neden-yaglanir-nasil-temizlenir/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.