D&R’ın durumu biraz karışık, bazen bir kitaba en uygun fiyatı onlar veriyor ama bazen de Kitapbulan…
Alperen Çatak
1

Alperen Çatak’ın KitapBul sitesi önerisiyle yazıyı güncelledim.

Like what you read? Give Cem ARICAN a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.