Muzikbahane: “Merhaba Dünya 🖖🏼”

#Heyecankat
4 min readSep 25, 2019

--

Değerli arkadaşlarım;

Hazırladığımız eşlikler ve düzenlemeler tamamen bize ait dijital olarak üretmiş olduğumuz, bir önceki eğitim-öğretim (2018–2019) yılında başlayarak uygulama ve ihtiyaç gözeterek hazırladığımız bir içeriktir. Tamamı 5,6,7,8, sınıf e-kitap dağarcığından seçilmiştir.

Bu proje için müzik sınıfı olmayan ve; sınıf sınıf dolaşarak 40 dakikada toplu müzik dersleri yaptığımız ortaokullardaki verimli çalışma için önerdiğimiz bir uygulama bütünlüğü diyebiliriz.

Planlama ve e-kitaplarımız yeterli olmamasına karşın, tüm öğrencilere ulaşabilen tek kaynak olduğu için ilk önce onlar üzerinden bir çözüm ile başlayıp “SES BİRLİKTELİĞİ” oluşturmak; bu omurgadan genel müzik eğitimi-öğretimi yapabilmeyi önermekteyiz.

Temel değer önerimiz

Sunduğumuz 1 yıllık müzik dersi çalışma materyali

“245 Eşlik”MP3” ile nota ve düzenlemeleri ”PDF”

Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs

Aylarındaki her hafta için 36 haftalık müfredat ve planlamalar çerçevesinde haftada sadece 40 dk. çalışabileceğiniz karma öğrenci grupları ile ortak kulanım materyali olan 5.6.7.8. sınıf e kitapları üzerinden:

  1. Birlikte Söylet verilen eşlikleri, notaları, sözleri, akorları akıllı tahtada ya da kişisel bilgisayarlarda kullanabilme yoluyla her sınıfta etkin olabilme
  2. Öğrenilen şarkı üzerinden o haftaya ait ses ve genel müzik eğitimi-öğretimini yıl boyunca tüm öğrencilerinle sürdürebilme,
  3. Tüm sınıflarınızla tüm etkinliklere yıl boyunca hazırlıklı olabilme.
  4. Eşlik orkestranız her çalışmanızda ve etkinliklerinizde yanınızda

Amacımız

Burada esas olan sınıf içi motivasyonun hızlıca sağlanması için eşlik ve görsel olarak tüm öğrenciyi içine alan, her hafta yeni bir merdivene basabileceğini yıl boyunca hissettirebileceğimiz bir eğitim-öğretim yönetiminin sağlanabilmesidir. .

Çünkü 40 dakika gibi kısa bir sürede sesi hazırlamak, şarkı öğretmek, ilgili gelişimi uygulatarak öğretmek ve bunu sürdürülebilir halde yıl boyunca yürütmek nasıldır hepimiz biliyor ve görüyoruz ki çok zor. Bunun yanında müzik sınıflarının olmaması, yeterli eşlik donanımlarının olmaması, vb…

5.6.7.8. sınıf müzik e kitaplarındaki şarkı dağarcığını uygulama yapacağımız haftalara göre, notaları hazırlanarak, (yapılan eşlik ve düzenlemelere göre)(PDF) , ilgili şarkı eşliklerini de MP3 olarak kullanabileceğiz.

Ürünün içeriğinde neler var?

Milli Eğitim Bakanlığının Müzik dersi için uygulanmasını planladığı ve istediği son yayınladığı,

5.6.7.8. sınıflarda kullanılacak olan müzik dersi E kitaplarından( içinde bulunan şarkı dağarcığından) seçilen oluşturulan eşlikleri ve düzenlemeleri akorları + notaları + sözleri.

“100 yeni eşlik + önceki yıllardan eşlikler + farklı form tonalitelerde de eşlik + melodika flüt çalışma eşliği,”

Olmak üzere Mp3 Kullanımı ile orkestra-Çalgı eşlikleri ve bu eşliklere ait nota-söz-eşlik armonizasyonu bulunmaktadır.

Ürün nasıl kullanılır?

Okullarımızdaki şartlar çerçevesinde sınıflarda taşınabilir USB bellek kullanımı ile olabilecektedir.

Her sınıfta akıllı tahta yada bilgisayar bulunduğu görülen Müzik sınıfı ve başka hiçbir donanımı bulunmayan öğretmenler için girdikleri sınıflarda hazırlanmış olan çalışma materyalini, “”farklı form ve soundlarda müzik eşlikleri (mp3), Eşlik Armonizasyonunu (şifre anlatımı) ve bu eşliklere ait notaları, şarkı sözlerini(pdf) “”her ders alanında kullanabilecektir.

Verilen bu materyal 5.6.7.8. sınıflarda her hafta 40 dakikalık dersleri bulunan Ortaokul öğrencilerinin ders kitaplarındaki planlama ve dağarcığa göre 2018–2019 eğitimi-öğretim yılında ortaokul da uygulayarak ve deneyimleyerek hazırlanmıştır.

Haftada 1 ders saati (40 dk) olan ortaokullardaki müzik öğretmenleri arkadaşlarımın Verilen programı ve müfredatı öğrencilerini “”Yıl boyunca Sürekli SES birlikteliği omurgasında aktif tutarak( her hafta eşlik ve doküman sıkıntısı olmadan şarkı söyleterek yapabileceği dersler ile)genel müzik eğitimi ve öğretimini “deneyimleme, somutlama ”ile hayata geçirme fırsatı bulabilecektir.

Yıl boyunca tüm sınıfları ile birlikte söyleme çalışmaları devam eden öğrenciler ile tüm önemli gün ve haftalar için farklı öğrenci gruplarını bir araya getirmek için hazır olmak diğer bir değerli kazanım olacaktır.

Bu anlamda Ortak müzik eşlikleri ile birlikte söyleyen farklı sınıflardaki öğrenciler hiç birlikte olmasalar bile bir araya getirebilecek ve büyük ses toplulukları oluşturmanız mümkün olacaktır.

“Benzer bir Uygulamayı önceki yıllarda Bursa İl düzeyinde 3 yıl süresince” 40x40 — -40x30 — — 30x30 “projeleri adıyla 3 yıl farklı bir düşünceyle de deneyimlemiştik.

“”””liseler arasında 40 liseden 40 ar öğrencilik ses gruplarını ortak müzik eşlikleri ile müzik öğretmenleri olarak 12 şarkılık bir repertuvar seçtik.

1 Aylık çalışma planı ile, Aynı eşlikler üzerinde büyük ölçekte kulaktan öğrenme ile şarkılarını kendi okullarımızda öğrencilerimiz ile çalışarak, hiç ortak prova yapmadan 1600 kişilik büyük bir ses topluluğu olarak Eylül son haftası başlattığımız çalışma ile 29 Ekim de konser gerçekleştirildi. Çıkan sonuca bizde şaşırmıştık.1200 ve 900 kişilik uygulamalar ile 3 yıllık bir süreçte Kullandığımız yöntem neredeyse Karaoke düşüncesi ile hareket edip uygun eşlikleri kendimiz hazırlayıp kayıt altına almamız ile ve aynı eşlikler ile çalışılması sonucunda hayata geçti. Tabiiki uygulamada Türküler Marşlar ve Gençlik şarkıları düzeyinde tek sesli bir dağarcık kullanmamızda kısa sürede sonuç alabilmemizi kolaylaştıran diğer bir etkendir.”””””

Toplamda sunulan içerik

Sunduğumuz 1 yıllık müzik dersi çalışma materyali;

Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs

Aylarındaki her hafta için36 haftalık müfredat ve planlamalar çerçevesinde,

(5.6.7.8. sınıf) ders kitaplarındaki şarkı dağarcığa göre hazırlanmıştır.

Müzikbahane.com üzerinden nasıl sipariş verilir?

Öncelikle Muzikbahane.com üzerinden ürünü inceleyiniz. Chat kullanarak sorularınızı Facebook messenger üzerinden sorunuz.

Sonra İyzico linkimiz üzerinden ya da web sitemizden yönlenerek satın almanızı tamamlayabilirsiniz. Yaklaşık 2 hafta içerisinde de sizin için hazırlanmış ürününüz verdiğiniz adrese güvenli kargoyla ulaştırılacaktır.

--

--