“Den dagen de skulle drepe ham, stod Santiago Nasar opp klokken 5.30 om morgenen for å vente på båten som biskopen kom med. Han hadde drømt at han vandret gjennom en kjempefikenskog hvor det falt bløtt duskregn, og et øyeblikk var han lykkelig …”

Image for post
Image for post

Tittelen og formen på denne posten er inspirert av Gabriel Garcia Marquezs roman “Beretninger om et varslet mord”. Et av de sentrale temaene i denne romanen er mordet på Santiago Nasar, som var forutsett og tilsynelatende hadde hele samfunnets velsignelse, mens det i virkeligheten skjer uten at noen egentlig ville det. …


Eller “ Meget ryddig og avklarende. Den/de ansvarlige for layout og kommunikasjon fortjener en honnør i en eller annen form.”

Det er alltid fint å vite hva brukerne mener om den siste endringen din. Om du har et ønske om å raskt teste ut maskinlæring er sentimentanalyse et flott sted å starte. Sentiment kan defineres som “En oppfatning eller vurdering, oftest bygd på følelse.” Kort sagt:

Image for post
Image for post

I denne bloggen går jeg gjennom hva du trenger for å lage en liten enkel modell som kan klassifisere tilbakemeldinger som positive eller negative. …


«Den tredje lord Moynihan, som er død i Manilla i en alder av 55 år, gav med sin personlighet og karriere kritikere av adelsvesenet mange gode argumenter.»

Slik starter en av tidenes mest kjente nekrologer. De sies at en ektefølt nekrolog bør skrives av den avdødes mest innbitte motstander. Jeg tar denne.

Image for post
Image for post

Fornuftige Sjekklister, far til Evinnelige og Forbanna Sjekklister ble født på midten av 1930-tallet og var et avgjørende og nødvendig tilskudd for løse en ny og kompleks prosess. Nemlig det å ta av og lande et fly.

Fornuftige Sjekklister fortsatte videre, blant annet til helsevesenet og gjorde stor suksess også der.

En enkel 5 punkts liste var med på å redusere infeksjoner etter operasjoner med 50%. Siden har familien spredt seg til alle deler av samfunnet, og skaffet seg både tilhengere og motstandere. …


Født tidlig på sekstitallet. Ikke eldst og ikke yngst i søskenflokken. Datter av en kontorfullmektig.
Visuelt betinget dysleksi, men sterke muntlige evner.

Vi har samlet og brukt opplysninger fra kunder alt etter som vi har hatt behov. Vi har gjort det for det beste for kunden. Det vil vi fortsatt gjøre, men vi vil ha et tydeligere grunnlag og formål. Ikke minst vil vi bli flinkere til å si fra om hva bruker dataene til og hvordan vi gjør det.

Image for post
Image for post

Det er de samme dataene, brukt til det samme, men det er ikke det samme. …

Jan Erik Modal

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store