Блог страницата на Злати.

В моят блог, може да намерите полезна информация от всякакъв тип категория. Има полезни статии от дома,недвижимите имоти, обзавеждане,туризъм финанси. Има статии за строителството и къртене чистене извозване на строителен отпадък.

РЕМОНТНИ ЗАМАЗКИ — КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДИ САМИЯ РЕМОНТ

За всяка ремонтна работа с мазилка се искат известни познания. Самите замазки не са така важни дали ще са пригодени към зидариите или ще са подложени на влажни или солени натоварвания, а това по-скоро да са здрави, трайни и бързо втвърдяващи се.

Важно условие е те да са устойчиви на студове и външни климатични влияния. Със съветите на кърти чисти извозва софия, може лесно да организирате работата си.

Специалистите съветват пропорциите за изливане на цимент да са в съотношение 1 част цимент, към 3 части пясък.

Най-често за ремонтни работи са необходими малки количества разтвор. Голямо удобство е и да се използват готови сухи разтвори. Последните могат да се набавят от магазини за строителни материали. Отново с услуги на кърти чисти извозва софия могат да бъдат доставени до всяка точка на града и региона.

Какви разтвори за ремонтни замазки има:

Универсални строителни разтвори — тези са най-подходящи за всякакви ремонтни дейности правени на открито или закрито. Те се нанасят на тънки пластове и могат да се пригодят към всички основи — гипс, вар и др. Дори в случаите, когато замазката е по-дебела, универсалният разтвор стои плътно и не се напуква. Универсалните смеси се втвърдяват за броени часове, което е напълно достатъчно за експедитивна последваща работа.

Бързо втвърдяващ се циментов разтвор, без съдържание на цимент — използва се във всички строителни дейности. Времето за втвърдяване се равнява на броени минути (3–5).

Разтвор за замазка на покрив — това са специални смеси, които имат адхезионни свойства, еластичност и служат за залепване на различни видове — билни и скатни керемиди. В миналото за повече здравина са поставяли конски косми, а днес такива са снабдени с изкуствени материали за устойчивост на различни климатични влияния.

От моят Блог — http://my-real-estate-wealth.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE/

Like what you read? Give my.real.estate a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.