แนวนโยบายสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดี ปี 2020

Mydia Phan
3 min readOct 18, 2020

--

คู่มือสำหรับคนเลือกตั้ง จัดทำโดย MIT AAI (แปลโดย ActLingual)

Platform in English

Donald Trump โดนัลด์ ทรัมพ์ (R: พรรคริพับลิกัน):

[ไม่ใช่แนวนโยบายเป็นทางการ แต่เป็นคำสัญญาที่ได้ทำจริง]

หมายเหตุ: ข้อมูลแนวนโยบายของโดนัลด์ ทรัมพ์ อาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากไม่มีแนวนโยบายเป็นทางการจากรัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมพ์ ที่มาของข้อมูลต่อไปนี้มาจากบทความและเว็บไซต์หลายแห่ง ซึ่งจะมีลิงค์กำกับไว้

การย้ายถิ่นเข้าประเทศ

 • การรับคนเข้าประเทศแบบอิงคุณธรรม
 • ก่อสร้างกำแพงชายแดนประเทศเม็กซิโกให้สำเร็จ
 • ลดจำนวนผู้ลี้ภัยและผู้ขอที่ลี้ภัย
 • กีดกันการเดินทางและการเข้าประเทศแบบถูกกฎหมาย
 • ส่งกลับคนเข้าประเทศจากโครงการ DACA และหยุดโครงการ DACA

สาธารณสุข

 • มุ่งมั่นที่จะล้มเลิก ACA และออกกฎหมายมาแทนที่ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับการเข้าถึงและคุณภาพของประกันสุขภาพเอกชน
 • แก้ไขปัญหายาเสพติด opioids
 • ส่งเสริมกฎหมาย pro-life (ต่อต้านการทำแท้ง) และลดการสมทบทุนให้กับ Planned Parenthood

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 • ได้อมุมัติโครงการท่อขนส่งน้ำมันใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงาน 4.2 หมื่นงานและผลตอบแทน 2 พันล้านเหรียญ
 • ได้เปิด Arctic wildlife refuge (อุทยานแห่งชาติในอแลสกา) และพื้นที่ในอ่าวเม็กซิโกบางส่วนเพื่อการผลิตพลังงาน
 • ได้ล้มเลิก Clean Power Plan ถอนออกจากข้อตกลงปารีส (Paris Climate Agreement) และหย่อนข้อกำหนดเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและการขุดเจาะ
 • เบี่ยงความสนใจออกจาก Climate change

เศรษฐกิจ

 • ขยายโครงการและการอบรมสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 4 ปีได้
 • The Women’s Global Development and Prosperity Initiative (W-GDP) สำหรับการเสริมสร้างพลังทางการเงินให้กับผู้หญิง
 • ถอนกฎที่ทำให้ตัดงาน
 • (นโยบายเดิม) ออกกฎหมายตัดภาษี และ Jobs Act ที่ลดภาษีสำหรับครอบครัวรายได้ปานกลาง บริษัทขนาดเล็ก และบริษัทกว่า 500 แห่ง

การศึกษา

 • ได้ล้มเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาที่รัฐบาลโอบามาได้ออก
 • บัญญัติ ESSA (นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ) ช่วยทำให้รัฐได้รับความยืดหยุ่นมากขึ้น
 • โยกย้ายเงินทุนจากโรงเรียนรัฐไปให้โรงเรียนเอกชน เสนอการลดหย่อนภาษีแผ่นดินด้วยการบริจาคให้โรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมลูกมือฝึกหัด ฯลฯ

ทางการเงิน

 • ได้ขยายช่วงเวลาสำหรับการแจกจ่าย Pell grant
 • ลดค่าใช้จ่ายการบริการกู้เงินสำหรับนักเรียน
 • ได้ปฏิรูป FAFSA เพื่อให้คนเข้าถึงได้มากขึ้น

ผลงานของ Betsy Devos

 • ได้ถอดกฎการป้องกันประเภท Title IX ของรัฐบาลโอบามา ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถเลือกมาตรฐานเกี่ยวกับข้อพิสูจน์เองได้ ในการสอบสวนคดีคุกคามทางเพศ
 • ได้เลิกเขียนเอกสารแนะนำเกี่ยวกับสิทธิของนักเรียนที่มีความพิการ

นโยบายต่างประเทศ

 • นโยบายอเมริกาก่อน “America First”
 • ปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียมของอเมริกา
 • ต่อรองข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ใหม่
 • ปราบปรามประเทศจีนด้วยภาษีศุลกากร
 • สร้างความร่วมมือทางกลาโหมอันแน่นแฟ้นกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
 • ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มระหว่างประเทศต่อประจันหน้ากับอิหร่าน
 • โน้มน้าวให้ NATO ตกลงเข้าร่วมการรวมกลุ่มประเทศเพื่อทำลาย ISIS

สิทธิของประชาชน

การเหยียดในที่ทำงาน

 • ได้หยุดระเบียบบังคับยุคโอบามาว่าที่ให้บริษัทขนาดใหญ่รายงานค่าจ้างของพนักงานตามเพศและสีผิว
 • ได้ออกคำสั่งให้ถอน 2014 Fair Pay and Safe Workplaces order
 • ได้ออกกฎระดับชาติอนุญาตให้ผู้จ้างปฏิเสธสวัสดิการการทำแท้ง

LGBTQ+

 • - ได้ผันกลับนโยบายปกป้องคนข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติในการรับจ้างและสิทธิการเข้าห้องน้ำของนักเรียน

Joe Biden โจ ไบเดน(D: พรรคเดโมแครต)

การย้ายถิ่นเข้าประเทศ

 • ขยายโครงการ DACA และ DAPA
 • ยกเลิกนโยบายผู้ลี้ภัยของรัฐบาลทรัมพ์ public charge rule “แบนคนมุสลิม” และหยุดการก่อสร้างกำแพงชายแดนประเทศ
 • ทำระบบการย้ายถิ่นเข้าประเทศและโครงการวีซ่าให้ทันสมัย

สาธารณสุข

 • คุ้มกันและต่อยอด Affordable Care Act
 • ทำให้ระบบสาธารณสุขซับซ้อนน้อยลงเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
 • รับรองให้การสาธารณสุขเป็นสิทธิที่ทุกคนเข้าถึงได้และไม่ใช่เป็นเพียงความสะดว กของคนบางกลุ่ม

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 • จะกลับเข้าข้อตกลงปารีส (Paris Climate Accord) ในวันแรก
 • ขอความรับผิดชอบจากบริษัทต่างๆ
 • ใช้ข้อมูลและวิทยาศาสตร์
 • แผน Build Back Better สร้างงาน ณ ตอนนี้สำหรับการวางโครงสร้างภายในแบบทันสมัยและยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การสร้างพลังงานทางเลือกในระดับที่เทียบเท่าในอนาคต
 • ลงทุน 2 ล้านล้านเหรียญอย่างเร่งรัดชะลอความเปลี่ยนแปลงอากาศที่หวนกลับคืนไม่ได้

เศรษฐกิจ

บรรเทาวิกฤต COVID-19

 • ขยายเวลาสำหรับประกันผู้ตกงานช่วงวิกฤต COVID
 • รับรองให้พนักงานแนวหน้าสามารถเข้าถึงเครื่องป้อนกันประจำตัว (PPE) และการตรวจ COVID-19
 • ออกกฎให้พนักงานแนวหน้าได้ค่าตอบแทนพิเศษ

แผนทั่วไป

 • เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น $15
 • สร้างงานยั่งยืนสำหรับอนาคตที่ใช้พลังงานสะอาดในระดับที่เท่าเทียมกับปัจจุบัน
 • พัฒนาความเป็นธรรมทางผิวสีเพิ่มเติมผ่านการปฏิรูปอสังหาริมทรัพย์และเพิ่มโอกาสอบรมพัฒนา
 • ทำให้แรงงานมีการจัดการ มีสหภาพแรงงาน และอำนาจต่อรองที่แข็งมากขึ้น
 • จัดตั้งกองทุนและแบบสอบถามสำหรับธุรกิจขนาดเล็กอย่างจริงจัง

การศึกษา

 • เอาชนะสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติ (National Rifle Association) เพื่อทำให้โรงเรียนของเราปลอดภัยมากขึ้น
 • ลงทุนสนับสนุนเด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิด
 • รับรองให้มีการเข้าถึงการดูแลเด็กที่ราคาไม่แพงและคุณภาพดี
 • รับรองให้ครูได้รับค่าแรงระดับสูงพร้อมสวัสดิการ
 • เพิ่มจำนวนจิตแพทย์ ผู้แนะแนว พยาบาล พนักงานทางสังคม และพนักงานสาธารณสุขในโรงเรียนเป็นสองเท่าเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลทางจิตใจที่เขาต้องการ

การศึกษาหลังระดับมัธยม

 • เอื้อเฟื้อการศึกษาใน community college สองปีหรือโปรแกรมการอบรมคุณภาพสูงอื่นๆ แบบไม่ให้มีหนี้สิน สำหรับคนขยันทำงาน
 • สนับสนุนมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เดิมตั้งขึ้นเพื่อคนผิวสี (HBCU: Historically Black Colleges and Universities) และสถาบันสำหรับชนกลุ่มน้อย
 • เพิ่มปริมาณ Pell grant สูงสุดเป็นสองเท่า

นโยบายต่างประเทศ

 • ตอกย้ำการแบนเกี่ยวกับทารุณกรรมในการปฏิบัติการทางทหาร และคืนความโปร่งใสกลับมา
 • ต่อสู้คอรัปชั่น และเผด็จการ
 • ปกป้องประชาชนของอเมริกาเป็นอย่างแรก
 • หยุดสงครามที่ดำเนินมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และพากองพันทหารกลับบ้าน
 • อยู่ใน NATO ต่อ และขยายความสัมพันธ์กับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยในเอเชีย
 • ทบทวนความมุ่งมั่นที่จะควบคุมอาวุธ สำหรับยุคใหม่

* รายละเอียดนโยบายเกี่ยวกับ อเมริกากลาง อ่านต่อที่นี่ *

สิทธิของประชาชน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 • ลงทุน $2 หมื่นล้าน สร้างโครงการเงินช่วยเหลือ เพื่อกระตุ้นให้รัฐต่างๆ เปลี่ยนหลักการจากการจำคุกให้เป็นการป้องกัน
 • ขยายและใช้อำนาจของศาลสหรัฐอเมริกา (U.S. Justice Department) เพื่อตอบโจทย์ความประพฤติไม่เหมาะสมภายในกรมตำรวจและอัยการ
 • ให้อภัยคดีต้องหาเกี่ยวกับกัญชาในอดีตทั้งหมดอย่างอัตโนมัติ
 • ล้มเลิกโทษประหารชีวิต

ผู้หญิง

 • ส่ง ERA (Equal Rights Amendment; แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิเท่าเทียม) เพื่อให้สิทธิที่เท่าเทียมของผู้หญิงอยู่ในรัฐธรรมนูญเสียที
 • ต่อสู้เพื่อค่าจ้างที่เท่าเทียม
 • หยุดกฎหมายในรัฐต่างๆ ที่ขัดแย้งกับ Roe v. Wade
 • กลับมามีการลงทุนจากรัฐบาลกลางสำหรับ Planned Parenthood อีกครั้ง

LGBTQ+

 • ดำเนินการหยุดปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับความรุนแรงต่อคนข้ามเพศ
 • ขยายการเข้าถึงสาธารณสุขคุณภาพสูงสำหรับคน LGBTQ+
 • รับรองการปฏิบัติที่เท่าเทียมของคน LGBTQ+ ในกระบวนการบุติธรรมทางอาญา
 • เก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนคน LGBTQ+ อย่างเต็มที่

ไบเดนมีรายละเอียดข้อมูลและเป้าหมายสำหรับคนกลุ่มต่อไปนี้

 • ชาวลาติน
 • ชาวอเมริกันมุสลิม
 • ชนพื้นเมืองอเมริกัน
 • ชาวยิว
 • คนผิวสี
 • AAPI (เอเชียนอเมริกันและชาวเกาะแปซิฟิก)

Jo Jorgensen โจ จอร์เกนเซน (L: พรรคลิเบอร์เทเรียน)

การย้ายถิ่นเข้าประเทศ

 • ล้มเลิกโควตาเกี่ยวกับจำนวนคนที่สามารถย้ายถิ่นเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อการทำงาน การเยี่ยม หรือการอยู่อาศัย

สาธารณสุข

 • ลดการต้องกรอกเอกสารของรัฐบาลและบริษัทประกัน เปิดให้มีการแข่งขันราคาเพื่อให้ลดราคาของการสาธารณสุข 75%

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 • ทลายการขีดขวางทางรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนโรงไฟฟ้าถ่านหินและน้ำมันเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ทันสมัย ปลอดภัย และไม่เป็นมลพิษ
 • ยอมให้มีการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบ off-grid

เศรษฐกิจ

 • กีดกันการกู้ยืมเงินในอนาคต และยับยั้งการออกร่างกฎหมายการใช้จ่ายที่จะนำไปสู่การพอกพูนเพดานหนี้สิน
 • หั่นการใช้จ่ายระดับแผ่นดิน ทำให้รัฐบาลมีขนาดเล็กลงเพื่อลดภาษี
 • ตัดนโยบายต่างๆ ที่ทลายการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

การศึกษา

 • ยุบกระทรวงศึกษาธิการ และคืนความควบคุมเกี่ยวกับการศึกษาให้กับผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

นโยบายต่างประเทศ

 • ทำให้อเมริกาเป็นกลาง และให้ครอบครองอาวุธ สำหรับป้องกันดินแดนอเมริกาจากผู้โจมตีจากต่างประเทศ
 • พาบุคลากรทางการทหารจากต่างประเทศกลับบ้าน
 • หยุดส่งความช่วยเหลือทางการทหารไปให้รัฐบาลต่างประเทศ
 • หยุดการคว่ำบาตรหรือการแบนการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหาร

สิทธิของประชาชน

 • หยุดกระบวนการระดับประเทศในการยึดทรัพย์สินก่อนการพิพากษาลงโทษ
 • ให้อภัยผู้ต้องหาคดีไม่รุนแรงที่ไม่มีเหยื่อ
 • ทำงานร่วมกับสภาคองเกรส เพื่อสิ้นสุดสงครามยาเสพติดและกฎหมายเกี่ยวกับคดีไร้เหยื่อ

Howie Hawkins ฮาวอี้ ฮอว์กินส์ (G: พรรคกรีน)

การย้ายถิ่นเข้าประเทศ

 • ขอให้เปิดชายแดนระหว่างประเทศ ให้คนสามารถเข้าออกได้อย่างเสรี
 • ให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าประเทศซึ่งไม่มีเอกสารอยู่อย่างถูกกฎหมาย
 • ยุบ ICE และสร้างองค์กรการย้ายถิ่นเข้าประเทศ[WA1] ใหม่มาแทนที่

สาธารณสุข

 • สร้างบริการสุขภาพระดับประเทศที่ควบคุมโดยชุมชน
 • ให้มีการจัดบริการโดยคลินิกสุขภาพมหาชนเป็นส่วนใหญ่

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 • ตัดงบประมาณส่วนการทหารเพื่อนำมาลงทุนใน Global Green Deal
 • เก็บภาษีการปล่อยแก๊สและคาร์บอน

เศรษฐกิจ

 • สิ้นสุดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
 • เขียนร่างกฎหมายสิทธิทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมความเป็นธรรม
 • เสนอภาษีเงินได้และภาษีความมั่งคั่ง

การศึกษา

 • ให้การศึกษาภาครัฐฟรีในระดับการดูแลก่อนอนุบาล (Pre-K) จนถึงระดับมหาวิทยาลัย

นโยบายต่างประเทศ

 • ปฏิญาณตนที่จะไม่เป็นฝ่ายแรกที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์
 • หยุดสงครามที่ดำเนินมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และพากองพันทหารกลับบ้าน
 • ตัดงบประมาณทางการทหาร 75%

สิทธิของประชาชน

 • สิ้นสุดสงครามยาเสพติดและการตรวจค้นในชุมชนกลุ่มน้อยที่เคร่งเกินไป
 • ดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและในการเคหะ ทั้งระดับประเทศและระดับรัฐ
 • ประกาศใช้ Economic Bill of Rights เพื่อให้มีโปรแกรมสากลเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงิน

Additional Resources for Trump’s Platform:

--

--