Thùng rác 120 lít, thùng rác 240 lít nhựa HDPE Gía rẻ toàn quốc

Chuyên NK Và PP Thùng rác 120 lít, thùng rác 240 lít nhựa HDPE Gía rẻ toàn quốc.

tonhoa
tonhoa
Nov 28, 2017 · 4 min read

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN Luôn xem “Thành công của quý khách là niềm vinh hạnh của chúng tôi” Vậy nên chúng tôi luôn tự hào là nhà cung cấp thùng rác uy tín, chất lượng, giá cạnh tranh nhất Việt Nam hiện nay.

Nói đến thùng rác công cộng chúng ta không thể không nghĩ tới vấn đề môi trường, Bởi hiện nay môi trường của chúng ta đang trong tình trạng ô nhiễm nặng, ảnh hướng rất lớn đến sức khỏe con người. Bẵng những hành động nhỏ nhất, thiết thực nhất là mỗi con người cần nâng cao ý thức, tự giác trong mọi hành động với môi trường.

Cùng nhằm hưởng ứng phong trào chung tay bảo vệ môi trường, hiện nay Công Ty chúng tôi mở đợt khuyến mãi thùng rác trong dịp cuối năm với giá thấp nhất, ưu đãi nhất tới quý khách hàng như sau

  1. Thùng rác công cộng 120 lít xanh, cam, vàng giá gốc
Image for post
Image for post
thùng rác công cộng 120 lít

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Nguyên liệu: Nhựa HDPE
- Kích thước: 530*490*930(mm)
- Dung tích: 120 lít
-Nắp kín, 02 bánh xe
- Màu sắc: Màu Xanh, Màu cam, Màu vàng
Mọi chi tiết về sản phẩm liên hệ ngay Mỹ Hòa 0985.349.137/028.2210.0588

Image for post
Image for post
Thùng rác nhựa 120 lít

Đặc tính : Thùng rác công cộng 120 lít được thiết kế hiện đại có khả năng chứa phù hợp để chứa nhiều loại rác thải: chất thải thông thường, chất thải y tế, chất thải rắn, chất thải công nghiệp … có nhiều màu sắc phù hợp cho từng loại rác thải.
- Có thể đặt cố định hoặc thay đổi vị trí đặt thùng rác một cách linh hoạt
- Lấy rác thải dễ dàng, thuận tiện trong công tác thu gom rác.
- Thùng rác nhựa 120 lít thích hợp sử dụng để thu gom rác tại các địa điểm như: dùng đựng rác tại địa điểm công cộng, dùng đựng rác tại công viên, vườn hoa, trường học, bệnh viện, hè phố và sử dụng trong các nhà máy xí nghiệp, công trường …
- Thùng rác cũng thích hợp sử dụng tại các khu dân cư, các khu phố nhỏ hay tại các khu chung cư, khu xóm trọ …

Xem thêm Thùng rác công cộng 120 lít nắp kín

Image for post
Image for post
Thùng rác 120 lít — màu xanh

Hàng hóa luôn có sẵn hàng với số lượng lớn đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.Đến với chúng tôi đã mua hàng là có quà tặng kèm theo nhé quý khách.

Image for post
Image for post
thùng rác 120 lít

2. Thùng rác nhựa 240 lít có kích thước như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé

Image for post
Image for post
Thùng rác công cộng 240 lít

THÔNG SỐ VÀ ĐẶC TÍNH CƠ BẢN
- Mã sản phẩm: SG240

  • Kích thước: 740*600*1015mm

Màu sắc: màu cam, xanh lá, màu vàng

Image for post
Image for post
Thùng rác 240 lít màu cam

Công dụng:Sản phẩm được thiết kế có dung tích 240 lít, dùng chứa chất thải (rác) nơi công cộng, trường học, bệnh viện, doanh trại, nhà máy và hộ gia đình… với tính năng bền, an toàn, vệ sinh và dễ vận chuyển.

Image for post
Image for post
Thùng rác công cộng- màu vàng

3. Xe đẩy rác 660 lít, xe thu gom rác 660 lít nhựa HDPE, 04 bánh xe giá siêu rẻ

Image for post
Image for post
xe đẩy rác 660 lít- HDPE

- Kích thước:1180 X 770 X 1360 mm

  • Dung tích : 660 lít
Image for post
Image for post
Thùng rác 660 lít
  • Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá nhanh nhất

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store