بازاریابی با اینستاگرام

این روزها اینستاگرام بدون تردید یکی از رایج ترین شبکه های اجتماعی بین کاربران ایرانی است.

از این روی، شبکه اجتماعی اینستاگرام برای بازاریابان هم اهمیت خاصی پیدا کرده است.

در مورد بازاریابی در اینستاگرام در لینک زیر بیشتر بخوانید

http://www.myindustry.ir/sale-and-marketing/article/mistake-marketing-with-instagram.html