பனித்துளி
பனித்துளி

பனித்துளி

எந்நேரமும் உருகி உருக்குலைந்து போகலாம் ஆயினும் ..இருக்கும் வரை குளிர்ச்சியாய்...பனித்துளி போன்றவள்!