@mynameismaxz
@mynameismaxz

@mynameismaxz

ชอบอ่านมากกว่าเขียน, Interesting in Machine Learning, Deep Learning, เล่น #DOTA2 บางเวลา