מהם התקנים למעלית ביתית?

כמו שלכל איש יש שם, לכל מוצר יש תקן. התקנים יכולים להיות למוצרים קטנים כמו אולרים כוסות חד פעמיות, הם יכולים להיות למוצרי טקסטיל כמו תחפושות וכמובן גם למוצרים גדולים כמו מעליות. התקן במעלית חשוב מאוד והוא אמור לשמור לא רק על תקינותה על בטיחות המשתמשים. זה הזמן להבין מהם התקנים למעליות וכל מה שמסביבם.

כלי התחבורה הכי שימושי שיש

מעלית היא כלי תחבורה לכל דבר. למרות שלא חשבתם עליה מעולם כעל כלי תחבורה, זה הזמן להבין שהיא אמורה לשנע בני אדם ממקום למקום וזה שהיא לא נוסעת כל כביש לא אומר שהיא לא נכללת בקטגוריה הזו. היא נוסעת בפיר ומעלה אנשים במהירויות שלעתים מגיעות לרמה די גבוהה, כמו למשל בגורדי שחקים, ולמעשה יש מעליות שיכולות לשאת 20 בני אדם ואפילו יותר. המעליות יכולות להיות מסוכנות מאוד אם הן לא יעמדו בכמה קריטריונים ובדיוק בשביל זה נועד התקן. התקן אמור למנוע מצב שבו דרישות היסוד לבטיחות במעלית לא מיושמות וכך להבטיח את שלום הציבור.

תקן מעליות: תקן ישראלי מס’ 24

תקן מעליות מתייחס גם למעלית ציבורית וגם למעלית ביתית כאשר כל מעלית באשר היא חייבת לעמוד בתקן זה. המעלית היא מערכת מאוד מורכבת וכל חריגה מהתקן יכולה לעלות לא רק בקנסות אלא בקרקוע המעלית עד אש הליקויים יתוקנו. מעבר לכך, מעלית שאינה עומדת בתקן הנדרש יכולה להיות סכנה גדולה לכל מי שמשתמש בה. התקן הישראלי הוא תקן מס’ 24 והוא מחייב גם למעליות משא וגם למעליות נושאים וכמובן למעליות בכל שימוש, כולל במוסדות ציבור, בקניונים, בנמל תעופה וכולה. התקן נועד להבטיח שהמעלית מיוצרת מהחומרים המתאימים ומותקנת עם המערכות המתאימות.

תקן שקובע את דרך התחזוקה

כל מעלית, בין אם מדובר על מעלית ביתית קטנה או מעלית ציבורית גדולה, יכולה להיות נהדרת בימים הראשונים שלה אך אחרי כמה חודשים, וכמובן אחרי כמה שנים, היא כבר תהיה הרבה פחות בטוחה. זה טבעי, הרי בלאי טבעי הוא חלק מחייו של כל מוצר וכל מכונה וגם המעלית צריכה לעבור תחזוקה מתאימה כדי להישאר תקינה. התקן הישראלי מס’ 24 קובע לא רק את החומרים ממנה המעלית צריכה להיות מיוצרת והמערכות שלה אלא גם את השירות השוטף לתחזוקה שלה ולבדיקות שלה לפי חוק. כך הציבור שמשתמש במעלית יודע שהיא מעלית בטוחה לגמרי שהבטיחות נבדקת לעתים קרובות.

חברה בלי תקן פועלת שלא כחוק

התקן מתייחס למעליות עצמן אך יש תו תקן שאותו חייבות להחזיק גם החברות שמתעסקות בתחום. יש כל מיני חברות שפועלות בתחום המעליות כאשר רובן דווקא יהיו חברות שמתחזקות ובודקות מעלית ולא מתקינות אותן. חברות אלו חייבות להעסיק טכנאי מעליות מנוסים ומקצועיים שכמובן הוסמכו לכך באופן רשמי, אך אותן חברות שמתקינות את המעלית צריכות לעמוד בדרישות חמורות יותר. לא רק שהן צריכות לעמוד בדרישות הגבוהות של מתקיני המעליות שיהיו מוסמכים ומקצועיים, היא חייבת להחזיק בתו תקן שיאפשר לה להתקין מעליות בישראל באופן חוקי, ולחדש אותו במידת הצורך.

מי מבצע את בדיקת התקן?

מי שקובע את התקנים ומבצע את הבדיקה הוא כמובן מכון התקנים או בודק מורשה מטעמו. את הבדיקה יש לבצע מיד אחרי שהמעלית מותקנת ורק במדיה ויינתן אישור היא תוכל לשמש כמעלית מן המניין. חשוב לזכור שהאחריות על תשלום הבדיקה, על תיקוני הליקויים ועל החלפים יהיו של מתקין המעלית בלבד ולא של הדיירים שמבחינתם שילמו על מעלית תקינה ותו לא. בדיקת התקינות השוטפת שלאחר מכן חייבת להתבצע אחת לשישה חודשים כאשר את הבדיקה חייב לבצע בודק מעליות מוסמך עם היתר ממשרד התעשייה.

המאמר מהם התקנים למעלית ביתית? פורסם ראשון בבלוג

from naaman-lift.tumblr Feed

https://naaman-lift.tumblr.com/post/178880898418/%D7%9E%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA

  נעמן מעליות

  Written by

  התקנה, אחזקה ושיפוץ מעליות ללקוחות בכל סדר גודל מזמינים מחברת נעמן מעליות אנו מספקים שירותי ייעוץ, תכנון, הרכבה ושיפוץ של מעליות http://www.naaman-lift.co.il/

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade