Rspec Nedir ? Nasıl yapılır ?

Nedir ?

Ruby ile yazılmış , ruby kodlarını test etmek amacıyla kullanılan test çatısıdır.

Nasıl Kullanılır ?

gem install rspec #buraya tıklayarak gem sayfasına gidebilirsiniz.
rspec ‘--’init # yazarken ‘ ’ kullanmadan yaz.
Klasörün içine gemfile dosyası oluşturmayı unutma ve kullandığım gemleri ekle.

Bunları uyguladıktak sonra dosyalar oluşmuş oluyor. spec dosyasının içini değiştirmeyelim .Deneme adlı kod bloğu için test yazıyoruz farz edelim. Spec klosörünün içine hangisi için test yazacak isek örneğin deneme_spec.rb adında bir kod sayfası oluşturmalıyız. Kod sayfasının içine require_relative ‘../deneme’ yazdıktan sonra testlerimiz yazmaya başlayabiliriz.

İyi bir rspec nasıl yazılır ?

Projemize başlamadan önce rspeclerimiz yazmaya çalışmalıyız.

Proje oluştuktan sonra rspec yazacak isek,

Kodun ne yaptığını anlamalıyız.
Edge cases leri belirlemeliyiz. #Edge cases “uç noktalar ;beklenmedik durumlar”
yukarıda bahsedilen deneme_spec.rb için örnek test

Rspec için kaynaklar

Anasayfasına buradan , diğer yardımcı site için buradan ve uygulamalı bir site için de şuradan ulaşabilirsiniz.

Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım . İyi çalışmalar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.