gerd790

Nahalrb
1 min readOct 1, 2023

نهال ها گیاهان جوانی هستند که از دانه ها رشد می کنند. آنها به طور گسترده ای در باغبانی و کشاورزی استفاده می شوند. کاشت نهال مزایای زیادی دارد.

یکی از مزیت های کاشت نهال این است که مراقبت از آنها راحت تر از گیاهان بالغ است. همچنین قیمت نهال گردو پالیز گردو ها نسبت به گیاهان بالغ به آب کمتری نیاز دارند. همچنین کمتر در معرض آسیب آفات و بیماری ها قرار می گیرند.

یکی دیگر از مزایای کاشت نهال این است که کمتر تحت تأثیر عوامل استرس زا محیطی قرار می گیرند. به عنوان مثال، نهال هایی که در هوای گرم رشد می کنند نسبت به گیاهان بالغ کمتر دچار سوختگی می شوند.

همچنین نهال ها نسبت به گیاهان بالغ نسبت به تغییرات دما و بارندگی تحمل بیشتری دارند. این بدان معنی است که آنها را می توان راحت تر به مکان های جدید پیوند داد.

در نهایت، نهال ها را می توان ارزان تر از گیاهان بالغ تولید کرد. این به این دلیل است که آنها به نیروی کار کمتر و منابع کمتری برای رشد نیاز دارند.

در نتیجه، انواع نهال گردو ها مزایای زیادی نسبت به گیاهان بالغ دارند. مراقبت از آنها آسان تر است، در برابر عوامل استرس زای محیطی تحمل بیشتری دارند و می توانند ارزان تر تولید شوند.

--

--