Google Photos
Tudjátok, hogy mennyire szimpatizálok a Google Photos-zal. Pontosan arra lett kitalálva amire használom, innen a nagy barátság. A héten azonban valamiért nem akart normálisan szinkronizálni. Két eszközöm van a fiókhoz csatolva, az iPhone 6 és a Samsung Galaxy S4. Mind a kettőn belőttem az automata szinkronizációt, gondolván, hogy mekkora jó lesz az nekem.
Arra azonban nem gondoltam, hogy a videókat is szinkronizálni fogja, méghozzá olyan sebességgel, hogy kielőzi egy félholtravert álmos lajhár. Konkrétan annyira lassan tölti fel a videókat, hogy azt hittem megakadt a szinkronizálás.

Szóval nó para, nem akad meg/ragad be/fagy le a feltöltés, csak lassú a videók feldolgozása.

Like what you read? Give Nahov91 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.