5 věcí, které je třeba udělat, když se vám ztratí pes

Šli jste s Vaším milovaným pejskem (fenkou) na procházku, ozýval se ohňostroj anebo jste třeba jen nechali otevřená vrátka… Každopádně Vám Váš pes utelk, ztratil se a ještě se nevrátil. Asi si říkáte co teď? Co mám dělat? V tomto článku se Vám pokusíme pomoci.

Vyčkejte na místě ztráty

Zavolejte na městskou policii, myslivce, veterináře…

Obvolejte útulky

Zkontrolujte online fóra

Pusťte se do sofistikovanějšího pátrání

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store