Image for post
Image for post

Bu aralar oldukça yoğun bir tempodayım. Epey bir toplantı yapıyoruz. Bu toplantılar ile ilgili gözlemleyebildiğim tamamen kişisel yorumlarımı unutmadan yazmak istedim:

1. Toplantıya ne zaman gelinir?

Her şeyden önce toplantıya zamanında gelinir. Zamanında derken sadece “geç kalmayı” kastetmiyorum; Toplantıya çok erken de gelinmez. Bu işin en uygunu toplantı yapılacak yere ne olur ne olmaz diye 15 dakika erken gelip, 5–10 dakika oyalanıp, gerekirse tuvalette son bir kez kendinizi ve görünümünüzü kontrol edip, 5 dakika evvelden toplantı yapacağınız kişiye veya sekretere geldiğinizi haber vermenizdir.

Ama bundan daha önemli olanı, bir toplantıya asla ama asla geç gitmemektir. Eğer geç giderseniz de lütfen “Trafik vardı, İstanbul’da 15 dakika…


Image for post
Image for post

Tanıdığımız birini Facebook’ta önerilerde görüyoruz ama arkadaş olarak eklemiyoruz. Twitter’dan, Instagram’dan takip etmiyoruz kolay kolay. Neden? Çünkü ilk istek bizden giderse, gururumuza yediremiyoruz. “Hesabın olduğunu görmedim.” ve benzeri yalanlar da işe yaramıyor çünkü bu sosyal ağların öneri mekanizmaları tıkır tıkır çalışıyor ve size aslında takip etmeniz gereken herkesi gösteriyor.

Peki ya yeni tanıştığımız insanlar? Eğer kendini çok havalı satmazsan, seni ciddiye almıyorlar. Soğuk bir bakışın ardından samimiyetsiz bir “merhaba”, daha da kötü bir el sıkma ve sonrası… İş hayatında çok başıma geliyor bu senaryo. …


Image for post
Image for post
Ofise ilk gelip, son çıkmaktır girişimcilik. Fotoğraf: Ömercan Çelikler

Esnaf ya olur, ya ölür.

Jack Welch ya da Dale Carnegie’den bir alıntı yapacaktım ama fazla havalı olurdu. Çok daha basit bir Anadolu deyişi ile girişimcilile ilgili naçizane notlarıma girelim:

1. Kolay Değil

Arkadaşlar girişimcilik kolay değildir! Kimse kolay olacağını söylemedi zaten. Girişimciliğin, bir yerde çalışmaktan daha kolay olacağını düşünüyorsanız, Duman’dan Kolay Değildir şarkısını dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum.

Bu yola hayalleriniz için girmelisiniz. Kolay olduğu/olacağı için değil. (Herkes girişimci de olmak zorunda değil bu arada.) Eğer hayalleriniz için parasız kalmaya, ay başından korkmaya ve tüm sonuçlar ile yüzleşmeye hazırsanız bu yola girmelisiniz. Gerçekten kolay değil bu yol. Bunu anlamanız şart.

Tavsiyem: Çalıştığınız kurumdaki…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store