KaraYolo — Ứng dụng thay thế remote khi Karaoke

Image for post
Image for post
Hình chụp từ Figma

Ứng dụng này là một sự hư cấu trong môn “Thiết kế giao diện” của nhóm mình. Ban đầu, tụi mình chỉ định đề tài này thuộc dạng re-design các ứng dụng hiện có thôi. Lúc phát biểu vấn đề với giáo viên phản biện, nhóm cảm thấy có thể phát triển lên được thành một ecosystem cho các quán karaoke cũng như tăng tính tiện dụng cho khách hàng.

Vấn đề đang gặp

Tra cứu bài hát

Hiện nay, các quán karaoke vừa tìm kiếm bằng cách nhìn cuốn sổ dày cộm rồi bấm remote, vừa có màn hình cảm ứng ngồi chọt chọt. Dưới đây là một số bất cập khi tìm bài hát.

 • Không nhớ tên bài hát — Mình chơi nhạc còn nhiều khi chả biết tên bài hát nữa là. Những lúc đó, chỉ mong có cái gì đó để ngân nga giai điệu rồi nó nhận diện đúng bài.

Muốn quản lý danh sách bài hát đã chọn

Có lúc đi ca, muốn tua lẹ hát nửa bài để còn hát nhiều, ngồi chọt chọt trên remote lâu quá. Cứ như là bạn dùng remote để code trên màn hình console và chỉ di chuyển được bằng phím mũi tên với Enter. Thiệt nghiệt ngã quá mà.

 • Danh sách có trùng bài nào không — Một nhu cầu chính đáng, tao với mày cùng đóng góp mà mắc công mày hát nhiều lần hơn tao. Chưa kể tốn thời gian cầm remote để Next nữa. Bà mẹ cái remote!!!

Quản lý phiên

Chẳng qua là quản lý túi tiền của cả nhóm.

 • Thời gian đã hát — Thời gian là vàng, là bạc. Để còn biết tính tiền :D

Thế các app hiện tại như thế nào?

Arirang Remote Control

 • Không thể lưu lại danh sách bài hát yêu thích

Kara 360

 • Giao diện khi hát karaoke chưa tiện dụng khi nhìn lời bài hát

Mã số Karaoke Việt Nam

 • Cho phép tìm kiếm theo loại đầu và vol.

Nhìn chung, các ứng dụng chỉ thao tác độc lập với thao tác quản lý một phiên đi karaoke. Thiết nghĩ, các bác nên tạo thành một hệ sinh thái như là XXXPad chọn bài, kết nối với XXXServer để tính tiền, chọn bài, gọi món giống như ứng dụng quản lý tiệm net như NetCafe, CSM của Zing.

Giải pháp do nhóm đề xuất

Với các bất cập trên, nhóm mình muốn đề xuất một ứng dụng có thể kết nối với máy chủ của quán, cho phép mọi người đi hát dễ dàng thao tác. Sơ khởi thì ứng dụng này sẽ có các chức năng sau:

 • Phân cấp danh sách bài hát theo Vol mới nhất

Tầm nhìn sản phẩm

Ngày nay các quán karaoke mọc lên như nấm nhằm phục vụ như cầu giải trí của mọi người cũng như karaoke tại nhà. Nhưng dù là ở đâu thì thiết bị karaoke cũng không đáp ứng được nhu cầu khách hàng theo như nhóm nhận thấy.

Thường thấy nhất là sử dụng sổ tra bài hát. Nhiều nơi tiên tiến hơn thì sử dung các ứng dụng hỗ trợ trên tablet nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót do vẫn còn trong giai đoạn phát triển.

Mục tiêu của dự án là nhắm đến việc làm ra một ứng dụng hỗ trợ các chức năng đã có và cải thiện thiếu sót khác thông qua giao diện.

Ứng dụng này hướng đến end-user là người đi hát karaoke. Tuy nhiên, vì lý do bản quyền của bài hát nên nhóm sẽ bán/tư vấn cho đơn vị cung cấp thiết bị karaoke như Sơn Ca, Arirang, California,… để có thể truy cập danh sách bài hát. Nhằm mục đích đưa những bài nhạc mới nhất, đang là xu hướng đến end-user mà không phải chờ quán karaoke cập nhật bằng tay và hạn chế vi phạm bản quyền.

Vậy KaraYolo là gì?

Đối với người đi hát karaoke có nhu cầu sử dụng app, dành cho những người có nhu cầu tra cứu bài hát, quản lý phiên trực quan và tiện dụng trên điện thoại. Ứng dụng Karayolo là một ứng dụng hỗ trợ điều khiển cũng như quản lý karaoke nâng cao, rằng nó sẽ thay thế cách quản lý những buổi đi karaoke truyền thống thông qua cách dùng remote hoặc tập trung tại tablet. Karayolo không giống với các ứng dụng trước đây như Arirang List, Arirang Remote Control, Mã số Karaoke Việt Nam, Kara 360. Ứng dụng của chúng tôi thân thiện hơn và giúp hỗ trợ khách hàng, những người đi hát cảm thấy thuận tiện trong việc tra cứu, chọn bài, xem thông tin về phiên hát mà không ảnh hưởng đến những người đi chung.

Thông tin người dùng

 • Tên/loại người dùng: Người đi hát karaoke.

Nghiệp vụ

 1. Quản lý danh sách bài hát
 • Tác vụ thực hiện bởi người sử dụng app, trong phòng hát karaoke.

2. Quản lý phiên

 • Tác vụ thực hiện bởi người dùng app, trong phòng karaoke.

3. Quản lý Player

 • Tác vụ thực hiện bởi người dùng app, trong phòng karaoke.

4. Quản lý danh sách bài hát cá nhân

 • Tác vụ thực hiện bởi người dùng app, trong phòng karaoke.
Image for post
Image for post
Sơ đồ Use Case

Hoàn thiện sản phẩm

Mình tóm gọn phần nghiên cứu để ra được giao diện của ứng dụng KaraYolo. Các bạn có thể vào blog của tớ để xem chi tiết hơn.

Image for post
Image for post

Written by

Software Developer - Product Manager - UX/UI Designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store