De vraagtekens bij Paper

Innoveren is goed, maar Paper geeft meer het gevoel van een copy-paste-machine.


Toen was daar Paper. Het nieuwe, volledig digitale, magazine van de Persgroep. Dat idee vind ik tof. De uitgeverij is een grote speler in Nederland die geld heeft om te innoveren en het is belangrijk dat dit gebeurt. Alleen, toen ik doorkreeg wát Paper bevatte, was ik wat minder enthousiast. Het magazine biedt elke dag een bundel artikelen aan uit de Persgroep-kranten.

Dat is eerder geprobeerd en was op langere termijn niet echt succesvol. Dus vraag ik me af of ze daar in het Amsterdamse INIT-gebouw wel de juiste keuze hebben gemaakt.

Paper doet mij namelijk veel denken aan de NRC Reader en de Volkskrant Select. Twee producten van respectievelijk NRC Media en de Volkskrant (ja, die krant hoort inderdaad bij de Persgroep). Dit zijn apps die — net als Paper — de beste verhalen uit de krant(en) bundelen en dagelijks aanbieden in ruil voor een maandelijkse bankafschrijving.

Een serie apps

Ik was enorm enthousiast toen NRC hier in maart 2013 mee kwam. Het idee was verfrissend en de lay-out goed. Ik herinner me nog dat Daan Louter, een Nederlandse ontwikkelaar bij The Guardian, de app enorm prees. Hij was niet de enige, de Reader won diverse prijzen. En door het goedkope abonnement, bij lancering iets meer dan 5 euro (later maar liefst 15 euro), hoefde je niet lang na te denken of je het wilde.

NRC Reader bij de lancering in maart 2013

Stiekem hoopte ik dat de reader het begin was van een serie apps (ik weet niet of daar ooit concrete plannen voor zijn geweest). NRC staat bekend om goede verhalen over buitenland, politiek en economie. Waarom daar geen reader van maken? Of combinatiepaketten aanbieden? De app zoals die werd gelanceerd was er goed genoeg voor.

Maar dit gebeurde niet. Ook de Volkskrant, die bijna een jaar later hun antwoord op NRC Reader lanceerde, bracht eigenlijk een kopie van NRC’s idee op te markt. Alleen het verschijningstijdstip was anders. Reader verscheen op dat moment ‘s ochtendsvroeg, Select ‘s avonds na het zakken van de Volkskrant. Maar goed, dat is een detail.

Wat er precies is misgegaan weet ik niet, maar de houdbaarheidsdatum van de twee apps lijkt te zijn verstreken. Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die de apps nog gebruiken. Maar bijvoorbeeld het feit dat zowel NRC als de Volkskrant nog altijd niet de moeite heeft genomen om de app te updaten, wekt bij mij de indruk dat de prioriteiten van de hoofdredactie ergens anders liggen (mocht dat anders zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag).

De beste reden die ik daarvoor kan verzinnen is dat de behoefte aan de apps is geslonken en dat het niet of nauwelijks loont om er continu mee bezig te zijn. Met deze context in het achterhoofd vraag ik me heel erg af waarom Paper er is.

‘Rust, reinheid en regelmaat’

Daar heeft het digitale magazine zelf natuurlijk wel iets over te zeggen. Hoofdredacteur Barbara van Beukering op NRC Q daarover:

Kranten zoeken manieren om lezers te laten betalen voor digitale content. Daar zijn ze vooralsnog nauwelijks in geslaagd, misschien omdat oneindigheid, stress en afleiding kleven aan ‘digitaal’. Ik ga voor rust, reinheid en regelmaat. Je kunt niet doorklikken op artikelen, ze liken of erop reageren, maar ze hooguit doormailen naar een vriend. Als je het uit hebt, ben je op de hoogte.

Ze heeft natuurlijk deels wel een punt. Het internet zorgt voor steeds meer informatie en heel veel mensen kunnen dat gewoon niet bijbenen. Maar dat geldt denk ik vooral voor de generatie die niet met het internet is opgegroeid. De belangrijkste doelgroep van veel kranten en televisiezenders — exact: de groep die vaak nog een papieren krant leest.

In artikelen over vernieuwingen in de journalistiek wordt er vaak gesproken over de ‘millenials’. Mensen tussen pakweg de 18 en de 35 jaar die worden gezien als de toekomst. Weet je die groep aan je te binden, dan kun je als publicatie wat rustiger gaan ademhalen. Juist die groep kan als geen ander omgaan met die enorme informatiestromen, doet twintig dingen tegelijk en vindt alles leuk. Je zou bijna gaan denken dat Paper niet echt voor die groep is gemaakt (al zullen ze dat bij de Persgroep nooit zeggen). Wat toch best een rare keuze zou zijn.

Overigens is er niks mis met tegen de stroom invaren (wat Paper lijkt te willen). Het kan soms goed zijn om heel iets anders aan te bieden. Maar dat doet Paper ook niet. Het is juist meer van hetzelfde.

Reader-apps overbodig

Daarbij is er vorig jaar nog een speler op de markt gekomen die de behoefte aan de ‘reader-apps’ zoals NRC Reader en Paper waarschijnlijk deels heeft weggenomen: Blendle. Het concept is weliswaar anders, want je betaalt per artikel en niet een vast bedrag per maand, maar je hebt oneindig meer keuze en een team van ontwikkelaars dat hard werkt aan nieuwe apps — Blendle Trending vind ik oprecht een heel fijne app om te gebruiken en is geschikt voor de iPhone 6.

Beukering over Blendle:

Elk Blendle-artikel kost geld. Niet iedereen wil bij elk artikel moeten beslissen of hij ervoor gaat betalen. PAPER kost 5,95 euro per maand. Bovendien kun je op Blendle alsnog oneindig doorklikken.

(Om even voor mezelf te spreken: die beslissing is echt niet moeilijk. Sterker nog: ik schrik er soms van hoe gemakkelijk ik artikelen koop via Blendle).

Ik juich elk initiatief toe. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er hier onvoldoende is nagedacht over wat Paper zou kunnen bereiken. De investering (app-ontwikkeling en mankracht) is enorm waardevol. Er moet toch — zelfs binnen de muren van de Persgroep — iets beters te bedenken zijn?

Update 11 juni — De Persgroep’s chief digital officer, Jeroen Verkroost, ontkent per mail dat de Volkskrant Select een reactie was op NRC Reader en stelt ook dat Paper niet met de twee andere titels te vergelijken zijn. De drie titels zijn vanuit een andere visie zijn ontwikkeld, een ander businessmodel hebben en een andere doelgroep bedienen, zegt Verkroost. Daarnaast komen er in Paper ook eigen verhalen. Wel bevestigt Verkroost dat er inderdaad niet meer aan Select wordt gewerkt, omdat “het zijn doelstellingen haalt en aan de verwachtingen voldoet.”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.