Agilný vývoj v Nanooq IT

Keď som začínala s firmou Nanooq IT dlhšie som sa rozhodovala ako nastaviť vývoj a riadenie projektov. Na začiatku bol náš tím tvorený troma hlavnými členmi. No s pribúdajúcimi projektami a ich zložitosťou sa náš tím rozrástol v priemere na 8–11 členov v závislosti od projektov, na ktorých sme pracovali.

Vyskúšali sme viacero spôsobov práce, kým sme našli tú vhodnú a ideálnu pre všetky strany počnúc klienta na jednej a vývojármi/analytikmi/dizajnérmi na druhej.

Klienti

Väčšina klientov nemá presnú predstavu , čo chce, prípadne predstavu má, ale nevie ju správne uchopiť a preformulovať do zadania.

Mnohokrát sama navrhujem dodatočnú biznis analýzu pre potvrdenie mnohých use casov a biznis funkcií a validáciu riešenia ako celku.

Trello

Od prvého dňa sme používali Trello, kde sme pôvodne mali pre každý projekt jeden board, na ktorom boli úlohy rozdelené klasicky do 3 stĺpcov — Todo, Doing a Done. Zvyšné informácie ako typ platformy, či sa jedná o analýzu alebo dizajn boli súčasťou labelov.

Čím však projekty boli komplexnejšie, tým menej nám táto forma vyhovovala, až sme postupnými úpravami prišli k vytvoreniu univerzálnej šablóny pre každý novo-vznikajúci projekt.

Následne sa prejde k vývoju v sprintoch, kedy každý sprint obsahuje funkcionalitu v časovej náročnosti 7–14 dní.

Po dokončení úlohy je presunutá do Testu, kedy prejde interným testovaním a následne testovaním klientom. Po pretestovaní na strane klienta je možné presunúť úlohu do Bugs alebo do Done, kedy je akceptovaná.

Priebežne/po skončení projektu je možné exportovať pomocou Trello Plus pluginu rôzne grafy a prehľady hodín strávených na projekte, rozdelenie úloh podľa odhadovaného času, prehľady o meškaní a mnoho ďalších podľa potreby.

Exporty využívame na:

 1. Export hodín a úloh pre fakturáciu klienta — vytvorili sme priame napojenie
 2. Export hodín pre validáciu času a fakturáciu v tíme
 3. Prehľady o meškaní voči deadlinom a náročnosti
 4. Prehľady o type úloh, ktoré sú časovo najnáročnejšie
 5. Prehľady o zodpovednej strany za meškanie/problémy na projekte
 6. Prehľady o strávenom čase podľa zamestnancov
 7. Týždenné, mesačné, polročné, … prehľady
 8. Prehľady po sprintoch
 9. Prehľady po úlohách

V prípade zmeny zadania a nutnosti naceniť nový odhad a cenu využívame custom fields, obsahujúci dve polia:

 1. Odhadovaný čas (ako číslo)
 2. Schválené (ako boolean)

Pričom vždy po zadaní odhadov na našej strane klient buď navýšenie schváli, alebo zamietne a rovno pri každej úlohe je jasne viditeľný stav.

Klienti sú zatiaľ s našou formou spolupráce, riadenia a koordinácie na Trelle spokojní:

Ondra Mařík (kolega)
Momentální způsob fungování na trelle mi plně vyhovuje, je na první pohled vidět co je třeba dělat a nastavení priorit, aniž bych musel bojovat se složitým nastavování filtrů a vyhledávání a hlavně přesouvání tasků mezi stavy je triviální. Stejně tak je bezvadná komunikace s klientem rovnou u odpovídajích tasků když je potřeba.

Karel (klient)
Trello je zatim asi nejprehlednejsi program na organizaci prace. Uvazuju ze ho zavedu v cajovne

Kateřina (klient)
Osobne trello povazuju za super nastroj pro rizeni projektu. Celkove se mi libi dynamika v organizaci sloupcu, drag/drop presouvani tasku, jasne oznaceni barvami ceho se konkretni task tyka, stejne jako notifikace prirazenych osob… nemam proti trellu vyhrad, jak desktop tak mobilni verzi.

Finálne pracujem na exporte popisu a taskov z printoch z Trella z JSONU do formy spracovateľnej a reprezentujúcej dokumentáciu k projektu.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.