The long way to brest…

Op 16 Augustus start de 150e Parijs Brest Parijs, een fiets-avontuur over 1200km. Dit evenement vindt om de vier jaar plaats en dit jaar ga ik er aan deelnemen.

De voorbereidingen zijn gestart en mijn eerste 2 ritten van 200k zitten er al op. Om te qualificeren voor PBP, moet je tussen november 2014 en juli 2015 een brevet 200, 300, 400 & 600 gereden hebben.

One down.. a lot more to come. Stay tuned for more..

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Dieter spreekt’s story.