עבודות איטום בצפון

תושבי הצפון יכולים להזמין מגוון רחב של עבודות איטום ולחסוך זמן, כסף ומאמץ. במאמר הבא נסביר על שיטות האיטום הבולטות ונבין למה חשוב לבחור אותן בצורה נכונה

אזור הצפון מתאפיין באקלים שונה בהשוואה לאזורים אחרים בארץ. קודם כל, באזור הצפון יש סיכוי גבוה יותר לגשם לאורך עונת החורף ובעונות המעבר. הסיכוי הגבוה למשקעים וגשמים משפיע על האופן שבו בונים בתים פרטיים באזור הצפון ובמובנים מסוימים גם מעמיד אותם בפני סיכונים כמו נזילות, רטיבות, טחב, עובש וכן הלאה. כתוצאה מכך, יש באזור הצפון ביקוש גבוה יחסית לשירותי איטום.

שנית, עבודות איטום בצפון מיועדות גם עבור אנשים פרטיים אבל גם עבור בעלי חנויות, מפעלים ומקומות ציבוריים. תושבי אזור הצפון יכולים כיום להזמין עבודות איטום בהתראה קצרה ולשמור על איכות חיים גבוהה לכל אורך השנה. הדגש היחיד מבחינתם צריך להיות על עבודות איטום יעילות שיחזיקו מעמד גם בתנאי מזג אוויר קשים.

Image for post
Image for post

איך מבצעים עבודות איטום בצפון?

יש כמה דרכים לבצע עבודות איטום בצפון ולעמוד בדרישות, בסטנדרטים ובהנחיות של תושבי האזור:

א. שימוש ביריעות ביטומניות — יריעות ביטומניות נחשבות לאמצעי היעיל ביותר עבור איטום גגות. הן עמידות בפני בלאי, שחיקה, מים, נזילות ומזג אוויר והן מיוצרות מתרכובת של אספלט וחומרים פלסטיים. בנוסף, אפשר להשתמש ביריעות ביטומניות גם כדי לאטום מרפסות.

ב. יריעות PVC או יריעות משוריינות — בבתים באזור הצפון שבהם כבר יש שכבת איטום מסוימת ניתן להוסיף שכבה של יריעות PVC או יריעות משוריינות. היתרון של יריעות PVC או יריעות משוריינות בא לידי ביטוי במחיר הזול שלהם בהשוואה ליריעות ביטומניות, מה גם שהפוליאסטר המשמש לייצור יריעות משוריינות הוא קשיח יותר ובעל תכונות של בידוד חום.

ג. איטום בחומרים מיוחדים — רבים מבין תושבי הצפון משתמשים בחומרים מיוחדים על מנת לאטום את הגג. ברשימת החומרים המיוחדים ניתן למצוא חומרים פוליאוריטניים, חומרים אקרילים, יציקות בטקל ואיטום בהתזה. הדגש הוא על שימוש בחומרים שאותם ניתן ליישם על הגג כדי להשיג איטום אופטימלי ובלי לפגוע ביכולת הבידוד מפני חום וקור.

ד. זיפות גגות — השיטה הקלאסית של עבודות איטום בצפון כוללת זיפות. באמצעות זיפות ניתן למנוע חדירת נוזלים לתוך הגג ולהגן מפני רטיבות מצטברת. היתרון של הזיפות הוא מחיר נמוך בהשוואה לשיטות אחרות, אך גם היעילות שלו נמוכה ביחס ליריעות ביטומניות או יריעות PVC. בנוסף, אחרי הסיוד יש לקחת בחשבון סיוד גגות והלבנה למניעת חדירת חום דרך הצבע השחור של הזפת.

לסיכום, כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע שונים לפני שמזמינים עבודות איטום בצפון ולקבל הצעת מחיר מסודרת ומקיפה. התייעצות עם אנשי מקצוע חשובה כי היא מאפשרת לבדוק את מידת ההתאמה של כל שיטת איטום לסוג הגג ולמאפיינים שלו.

המאמר “עבודות איטום בצפון” פורסם לראשונה בבלוג של נסיב חלבי, איטום גגות זיפות גגות

nasibhalabi.blogspot June 25, 2018 via

https://nasibhalabi.blogspot.com/2018/06/blog-post_24.html

נסיב חלבי איטום גגות, זיפות גגות

Written by

נסיב חלבי הינה חברה המתמחה בכל סוגי האיטום, ללקוחות עסקיים, פרטיים, מוסדיים, קבלנים וכו’. חברתנו פועלת מעלת 50 שנה מאז 1966 http://www.nasib.co.il/

נסיב חלבי איטום גגות, זיפות גגות

Written by

נסיב חלבי הינה חברה המתמחה בכל סוגי האיטום, ללקוחות עסקיים, פרטיים, מוסדיים, קבלנים וכו’. חברתנו פועלת מעלת 50 שנה מאז 1966 http://www.nasib.co.il/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store