Бути поганою
OlenkО
312

бро, чудово тебе розумію! ))

Якщо серйозно — то дуже дякую тобі за одкровення і за цей текст. Я також у цьому колі страждань плутаюсь, і теж розбираюсь із ним. Як не дивно, страждати — легко, а от просто розслабитись (по справжньому розслабитись!) і іти за своїми бажаннями — майже імпосібл. Окрім християнства, перекладаю провину на нашу ментальність — все-таки українці як ніхто знають толк в стражданнях ;)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.