Hafiflemeye Dair

Sena Başöz

Füruğ, 2018, mekana özel yerleştirme, 570 adet A4 aydinger üzerine dijital baskı, 3 vantilatör

Sena Başöz’ün Hafiflemeye Dair isimli sergisi 11 Mayıs- 
 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında DEPO’da gerçekleşti. Geçmişe dönüp belirli travmatik olayları tekrar dile getirmek yerine deneysel yöntemlerle çözümlemenin, travmayla başka şekillerde başetmenin yollarını araştıran serginin ilham kaynaklarından biri İranlı kadın şair Füruğ’un “Kuş ölür, Sen uçuşu hatırla” mısraları.

Paravan, 2016, medikal paravan ve video projeksiyon

Hafiflemeye Dair, ölüm, yenilenme ve özgürleşme konuları etrafında şeffaf katmanlara başvuran bir kurgu yaratıyor. Organizmanın kendi kendini onarması ve doğanın uzun vadede sağladığı denge bu kurgunun bel kemiğini oluşturuyor.