Konstans

Kan jag vara med en person?

Hur svårt är det att förstå att konstans manifesteras på olika sätt.
Till exempel du kan vara med en person i en relation under en lång tid — denna konstans.
Och det är alternativ att växla en person till en annan — och det är också konstans. Konstans för rytm.
Samhället ställer tanken att konstans - det är den enda partner.
Men konstans— det är en stabilitet och stabilitet vara i någon manifestation.

Сonstancy

Can I be with one person?

How difficult to understand that constancy is manifested in different ways.
For example: You can be with one person in a relationship for a long time — this constancy.
And it is possible to alternate one person to another — and this too is constancy. The constancy of rhythm.
An imposed by society the idea, that constancy — it is only partner.
However, constancy — it is stability and stability can be in any manifestation.