มาเรียน ReactJS กันเถอะ part 1

เนื้อหาทั้งหมดมาจาก codecademy นะครับ ผมนำมาแปลไทยเพื่อให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันง่ายขึ้นและเป็นการฝึกของตัวเองด้วย

เรามาดูที่โค้ดบรรทัดนี้กัน

มีอะไรแปลก ๆ ไหม มันเป็น Javascript หรือ HTML หรือเป็น ลูกผสมกันแน่

โดยโค้ดเริ่มจาก const และจบด้วย ; (semicolon) ถ้าเกิดรันใน HTML จะไม่สามารถรันได้

อย่างไรก็ตามโค้ดก็มี <h1>Hello world</h1> อยู่ด้วยซึ่งมันคือ HTML หากลองรันใน Javascript ก็รันไม่ได้เหมือนกัน มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย !!!

Like what you read? Give นัด ทา เอก a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.