ขอเชิญน้องๆเยาวชนในระดับชั้น ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาสมัครค่ายเยาวชนอาสาพยาบาล”

ขอเชิญน้องๆเยาวชนในระดับชั้น ม.ปลาย

เข้าร่วมกิจกรรม. พัฒนาศักยภาพสุดสร้างสรรค์

“จิตอาสาสมัครค่ายเยาวชนอาสาพยาบาล”

โดยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 4–6 สิงหาคม 2560

ณ. ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ตั้งเเต่วันนี้ — 14 กรกฎาคม 2560

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

สามารถลงทะเบียน : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักงานเลขานุการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02–245–4743 ต่อ 133

โทรสาร : 02–245–4743

Email: byc49@hotmail.com

Facebook fanpage : สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

Official Line :

หรือคลิกแอดที่ลิงค์นี้ https://line.me/R/ti/p/%40did6686r

ผู้ประสานงาน

0804982964 หรือ 0903132631 (พี่เสือ)

Like what you read? Give NATTHANAT YEAH a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.