โปรแกรมไรท์แผ่น CD/DVD/Blu-ray ฟรีตลอดชีพ Ashampoo Burning Studio Free คุณภาพเยี่ยม ไม่ง้อ Nero

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมนึงที่เป็นประโยชน์ แม้ว่าทุกวันนี้จะมีความต้องการไรท์แผ่น CD/DVD น้อยลง และแผ่น Blu-ray อาจราคาสูงจนยังไม่มีคนทั่วไปซื้อมาไรท์ แต่ผมชื่อว่ายังมีบุคคลบางกลุ่ม รวมถึงนิสิต-นักศึกษาที่ยังต้องไรท์แผ่นส่งงานอยู่ แต่ว่าไม่มีโปรแกรมไรท์ และฟังก์ชั่นไรท์ของ Windows ก็ความสามารถน้อยไป นอกจากนี้โปรแกรมไรท์แผ่นยอดนิยมอย่าง Nero ต้องซื้อมาใช้งานหรือแถมมากับคอมหรือเครื่องไรท์บางรุ่นบางยี่ห้อเท่านั้น และถ้าไม่มีโปรแกรม Nero จะทำอย่างไร?

ดังนั้นผมขอแนะนำโปรแกรมใช้แทน Nero โดยมีความสามารถใกล้เคียง แจกฟรีและพัฒนาจากประเทศเยอรมัน ชื่อว่า “Ashampoo Burning Studio Free” โดยแบ่งออกเป็น 2 Version

  • Version ไม่ระบุ

ดูวิธีลงทะเบียนขอ Key และดาวน์โหลดฟรี พร้อมรับโปรแกรมออกแบบปกแผ่น “Ashampoo Cover Studio” ฟรีได้ที่ : https://www.beartai.com/review/146734

  • Version 6

ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี (ไม่สามารถใช้ออกแบบปกแผ่นได้) ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0B5MYzrfbE4W1NUdHYW03TmItREU/view?usp=sharing

ทั้ง 2 Version นี้รองรับ Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 และใหม่กว่า

ใช้งานได้ฟรีตลอดชีพและถูกกฎหมาย

Like what you read? Give NATTHANAT YEAH a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.