သံေဝဂ

အပ္ဖ်ားတစ္ေထာက္စာ အလြမ္းတစ္ခုကို
လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး က်ဴးရင့္ၾကသတဲ႔•••••• 
ရယ္လည္းရယ္ခ်င္မိပါရဲ႕
အေျပာင္းအလဲၾကား ေျပးေနရွာတဲ႔ခံစားခ်က္ကို အခ်စ္လို႔အမည္တြင္ေစသတတ္
ရြံခ်က္•••
ေအာ့နွလံုးနာခ်က္ကြယ္
ဒီလိုနဲ႔ ဟန္ေဆာင္ခ်စ္ျခင္းေတြက
မသတီဖြယ္ ခံစားခ်က္ကိုေပးတယ္•••••• 
အလြမ္းေတြကပုပ္နံ႕တေထာင္းေထာင္း
ယင္တေလာင္းေလာင္းနဲ႔ေပါ့ •••••
မစင္ဆန္တဲ႔သေဘာထားကို
အေျပာပ်ားရည္ခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔ ကာကြယ္ထားပံုက
ေအာ့နွလံုးနာေလာက္ပါရဲ႕
စစ္မွန္ျခင္း တစ္ပဲေျခာက္ျပားနဲ႔
ႏွလံုးသားေတြကိုမ်ွားပံုက
ယုတ္ညံ႔ျခင္းၾကားက ပညာရွင္အဆင့္ •••••••
ဝမ္းနည္းစရာပါပဲ
အခ်ိဳ႕စစ္မွန္ျခင္းေတြ အမ်ွားခံလိုက္ရတယ္ 
သူတို႕ကံဆိုးျခင္းအတြက္
ခံစားခ်က္ကေဆာရီး
ဒါေပမယ့္ ညံ႕ဖ်င္းမႈအတြက္လည္း 
ေဆာရီးပါပဲ 
ဘတ 5:56Am
24.12.2014

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Naw Betty Han’s story.