Farklı sanat teknikleri öğrenmek, Türkiye’deki bir grup Suriyeli mültecinin son yıllarda yaşadıkları olayları yeniden değerlendirmelerine ve hayatlarına devam etmelerine yardımcı oldu.

Image for post
Image for post
Hanan’ın “Gökyüzü” eseri savaşın yol açtığı, insanların hayatlarındaki parçalanmayı sembolize ediyor. Fotoğraf: WFP/Nazire Üzen

43 yaşındaki Suriyeli Hanan, Ankara’da yaşayan sığınmacılar tarafından yakın tarihte gerçekleştirilen sanat sergisinde yer alan eserine dikkat çekiyor. Resim görünüşte, kırmızı renkli nesnelerin gelişigüzel şekillerini içeriyor ve ortasına koyu olarak basılmış Arapça gökyüzü anlamına gelen (‘sama’) kelimesi mevcut. Resmin ne anlama geldiği ilk bakışta belli olmuyor, ancak Hanan memnuniyetle açıklıyor.

“Patlamalar sırasında, her şey havaya uçtu,” diyor Suriye’nin kuzeyindeki kasabasına atılan bombalara atıfta bulunarak. ‘’Bu eser bana, her şeyin karmakarışık ve altüst olduğu o anları hatırlatıyor.’’

Diğer milyonlarca Suriyeli gibi Hanan da savaşı, yer yer bir dizi bombanın gökyüzünden düşmesiyle deneyimledi. Patlamaların evleri, eşyaları ve hatta insanları havaya uçurduğunu gördü…


Learning art techniques helped a group of Syrian refugees in Turkey to re-examine the events of recent years — and to move on.

Image for post
Image for post
Hanan’s artwork ‘Sky’ symbolizes the disruption caused by war in people’s lives. Photo: WFP/Nazire Uzen

Hanan, a 43-year-old Syrian woman, points to a picture of hers that featured in a recent exhibition of art by refugees in Ankara. The picture contains the red shapes of apparently random objects and has the Arabic word for sky (‘sama’) printed boldly across its centre. What the picture means is not immediately clear, but Hanan is happy to explain.

“During the explosions, everything was thrown up into the sky,” she says, referring to the bombs that landed on her town in northern Syria. “This piece reminds me of those moments, when everything became chaotic and messy.”

Like millions of…


Electronic cards bring choice to Syrian refugees living in camps in Turkey

Image for post
Image for post
Thanks to the e-card, Zahra is able to shop for food in the camp supermarket. Photo: WFP/Nazire Uzen

Zahra remembers clearly the moment she realized it was time to leave her home in Syria. “My daughter Marwa was 3-years-old. When I saw her sleeping and holding onto a piece of bread, I decided we had to leave.” That was 2013 and some hard times followed. But now, Zahra’s family is living in a Sarıçam camp in southeastern Turkey and food is not a problem. They choose the food they want and can cook the things they are used to.

Nazire Üzen

WFP Turkey Communications/ WFP Türkiye İletişim

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store